Три нова обавезна предмета за петаке!

Будући петаци биће прва генерација основаца која ће имати три нова предмета: информатику и рачунарство, техничко и технологију, физичко и здравствено васпитање
То пише „Политика“ у издању за среду.
Досадашњи изборни предмети као што су чувари природе, свакодневни живот у прошлости, хор и оркестар – за њих ће бити ваннаставне школске секције, уколико буде прихваћен нови предлог наставног плана за старије разреде осмолетки.
На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја Завод за унапређивање образовања и васпитања, за непуна четири месеца, изнедрио је промењен и осавремењен план наставе за други циклус основног образовања.
„Информатику као обавезан предмет увели смо у петом разреду са једним часом недељно са садржајима ослоњеним на програм изборног предмета информатика и рачунарство који је прошле године усвојио Национални просветни савет. Предмет техничко и информатика постаће техника и технологија“, каже помоћник директора Завода за унапређивање образовања и васпитања Гордана Мијатовић.
Она додаје да је из бившег техничког и информатике избрисан информатички део, јер информатика и рачунарство постају засебан предмет.
„Празнина је допуњена садржајима којима се подстиче развој предузетништва као међупредметне компетенције чиме је осавремењена настава технике и технологије“, додаје она.
Мијатовић каже да ће физичко васпитање прерасти у физичко и здравствено васпитање.
„Савремена варијанта физичког и здравственог васпитања заузеће два часа недељно у распореду“, додаје она.
Изабрани спорт, садашњи трећи час физичког, прелази у ваннаставне активности. На његово место улази информатика, тако да деце неће имати више часова него сада, уверавају надлежни.
„Уводе се обавезне физичке активности ван редовне наставе које би, да су у распореду, заузимале час и по недељно, односно 54 часа годишње“, каже Мијатовић.
Извор: Б92