Три опције за ђаке после 6. јуна: Школе деле упитнике родитељима да се изјасне

Школска година званично се завршава сутра, а поједине школе послале су упитнике родитељима да се изјасне да ли ће и на који начин деца похађати активности које ће се организовати од 7. до 20. јуна, пише портал Н1.

Foto: Canva

Влада Србије наложила је Министарству просвете да се друго полугодиште школске 2022/23. године за све ученике основних и средњих школа у целој земљи заврши 6. јуна, што значи да до тада треба да буду закључене све оцене. Из владе је поручено да школе најкасније до 20. јуна могу да одржавају ваннаставне активности које између осталог подразумевају и наставу у природи.

Према упитнику које су послале неке школе, родитељи имају три опције.

Они могу да се изјасне да њихово дете након 6. јуна неће похађати школске активности, да ће долазити само у случају да је потребно да поправе оцене, а према распореду који одреди наставник или да ће свакодневно похађати активности (допунску, додатну наставу, припремне активности за ученике осмог разреда, едукативне радионице) у школи до 20. јуна.

Министарство просвете упутило је дописе директорима школа са инструкцијама како да организују наставу и оцењивање.

У допису је поред осталог наведено, да се у периоду од 7. јуна, односно након завршетка другог полугодишта у делу који се односи на редовну наставу и најкасније до 20. јуна у школама остварују облици образовно-васпитног рада (допунска, додатна и припремна настава и настава у природи), као и остали облици образовно-васпитног рада у складу са годишњим планом рада школе, у циљу обезбеђивања бољих постигнућа ученика на крају школске 2022/2023. године, а све у најбољем интересу ученика.

Представници више синдиката просветних радника оценили су да је оваква одлука о скраћењу школске године исхитрена.

Извор: Н1