Више је понуђених опција за спајање часова у блок

Нови програми усвојени само за информатику и рачунарство, технику и технологију, физичко и здравствено васпитање и музичку културу

Информатика и рачунарство, техника и технологија, физичко и здравствено васпитање – као нови предмети улазе у распоред за пети разред осмолетке следеће школске године. Пут им је трасиран, а „зелени талас” загарантован, одлуком Националног просветног савета (НПС), који је пре два дана усвојио предложене програме за ове предмете, као и за музичку културу.
 
О програмима за преосталих девет, од укупно 13 предмета у петом разреду (националне мањине имају предмет више – српски као нематерњи језик), НПС ће се изјаснити на наредној седници 23. маја.
 
Два дана касније истиче мандат 22 од укупно 43 члана просветног савета, што значи да неће имати кворум за доношење одлука до заседања у новом саставу. А недовршеног и посла у најави имају на претек.
 
Министарство просвете науке и технолошког развоја је тражило, а Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио осавремењен план наставе за други циклус основног образовања. О том плану НПС још није дао коначну реч, прихватио је предлог за пети и шести разред. Наставни план, за сваки разред, предвиђа колико ће часова из којих предмета ученици имати недељно и годишње.
 
Тај план за седми и осми разред, наишао је на бројне примедбе, углавном због идеје да се настава информатике и рачунарства, као и технике и технологије, изводи у блок настави. Више је понуђених опција за спајање часова у блок, али им је заједничко да годишње, по предмету, броје 30 часова, укупно 60. Они би се одржавали уместо часова других предмета из распореда, који би, због блока, изгубили двонедељни фонд. На пример, физика, хемија, историја, географија, биологија – предмети који имају два часа недељно, на годишњем нивоу имали би четири часа мање. То није најбоље и није прихватљиво решење за многе предметне наставнике, али и чланове НПС-а који о томе још није изнео коначан став.
 
Наставни програми нису исто што и планови. Програми приказују шта ће ђаци учити на часовима из сваког предмета. И планови и програми кроје се у Заводу за унапређивање образовања и васпитања. Та кућа, уз предлоге иновираних планова за све старије разреде осмолетке, урадила је и Предлог наставног програма који би могао да се примени од септембра, али – само за пети разред. Из тог предлога НПС је одобрио програме за четири предмета: информатику, технику, физичко и музичко.
 
– На програме осталих предмета било је доста примедби. Уколико у заводу коригују барем оне мање пре следеће седнице НПС, те програме ћемо усвојити. Тамо где су примедбе веће, на пример у математици, српском и биологији, вероватно ће програми остати неизмењени за следећу годину. Предмети за које НПС не усвоји иновиране програме, требало би да се раде по старом. На основу досадашње расправе, мислим да ће историја и географија бити усвојене. Ипак, то не могу да тврдим – објашњава Александар Липковски, председник НПС.
 
План завода био је да осавремењене програме за шести, седми и осми разред уради до краја ове године. Члановима НПС смета што те програме већ немају пред собом, како би за сваки предмет могли да сагледају шта се очекује да ђаци савладавају из разреда у разред.
 
– За пети разред, на пример, биологија је претрпела велике измене. Суштински, измењен је начин предавања. Биологија је била разложена на области које се уче једна по једна за четири године, од биљног света у петом до човека у осмом разреду. Сада је програм замишљен циклично, да се сваке године изучава пет области, и сваке године још дубље, проширивањем већ стечених знања. То је прихватљиво, али захтев биолога је да бар у нацрту виде шта ће предвиђати програм овог предмета из разреда у разред. Иста примедба је била у српском, око лектире – предочава Липковски.
 

Трка са временом

Следећа седница НПС-а одржаће се 23. маја, што је само две недеље од последњег заседања (9. маја) – необично хитро.
– Два су разлога. Ако хоћемо нове наставне програме да применимо од јесени, онда треба да буду готови бар у мају. Други разлог је што половини чланова НПС мандат истиче 25. маја, а не знамо када ће избор нових чланова доћи на дневни ред скупштине. Хајде да се надамо да ће у јуну НПС одржати седницу у новом саставу – поручује председник Александар Липковски.

 
Аутор: Миленија Симић-Миладиновић

 

Политикa