Ublažiti prelaz sa razredne na predmetnu nastavu

 
U Ministarstvu prosvete ističu da će se deo nedostajućih sadržaja za budući obavezni predmet informatika i računarstvo obezbediti kroz elektronske dodatke, koji će nastavnicima i učenicima biti dostupni preko mudl platforme “Digitalna riznica”
Odlaganje javne rasprave o setu obrazovnih zakona zbog održavanja predsedničkih izbora, otvorilo je pitanje da li će se to dogoditi i sa najavljenim promenama koje od septembra treba da startuju od petog razreda osnovne škole. Kako nezvanično saznajemo u Ministarstvu prosvete, uvođenje informatike kao obaveznog predmeta nije pod znakom pitanja, što je jedna od ključnih novina koja od iduće školske godine čeka učenike petog razreda.
Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) upravo završava predloge novog nastavnog plana za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i novog programa za peti razred, koje po važećim zakonskim rešenjima donosi Nacionalni prosvetni savet (NPS). Kakva će biti odluka Saveta teško je prognozirati, posebno u svetlu otvorenog spora sa prosvetnom vlašću, zbog njihove ideje da se novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja NPS praktično svede na savetodavni organ.
Međutim, ministar prosvete Mladen Šarčević, računajući na moguće opstrukcije i pre nego što je “procurela” u javnost radna verzija nacrta krovnog zakona, najavljivao je da će, u slučaju da predlog ZUOV-a ne dobije zeleno svetlo NPS-a, iskoristiti zakonsku mogućnost i sam doneti pomenute dokumente. Naime, član 24 zakona daje mogućnost da, ako NPS najkasnije u roku od tri meseca od prijema materijala ne donese akt iz svoje nadležnosti, njega može doneti ministar.
Bez značajnih promena
Očekuje se da predloge novog plana i programa za peti razred NPS dobije tokom marta, a Savet treba da ih usvoji do maja i da budu objavljeni tokom juna, da bi škole stigle da se pripreme za narednu školsku godinu.
U iščekivanju sa kakvim predlozima će izaći stručnjaci Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u javnosti se otvorilo i pitanje da li će se raditi novi udžbenici za peti razred, a pre svega za informatiku koja sada treba da postane obavezan predmet. Pojedine izdavačke kuće već su počele da pripremaju rukopise na osnovu inoviranog programa izbornog predmeta informatika i računarstvo, koji je NPS usvojio u junu prošle godine, kada predlog o obaveznoj informatici nije dobio “zeleno svetlo” tog tela.
U Ministarstvu prosvete kažu za Školski portal da se neće raditi novi udžbenici za peti razred i da će škole koristiti postojeće, s obzirom na to da neće biti značajnih promena u nastavnim sadržajima. Drugi razlog je nedovoljno vremena za pripremu i pregledanje rukopisa novih udžbenika, a treći što udžbenici koje su škole izabrale za ovu školsku godinu važe još dve naredne. To praktično znači da rukopisi koje izdavači eventualno predaju po donošenju novog plana i programa za peti razred mogu najranije da budu spremni za školsku 2018/19. godinu. S obzirom na to da je planirano da ZUOV do kraja 2017. izađe sa predlozima novih nastavnih programa za šesti, sedmi i osmi razred, očekuje se da će se tada raditi i novi udžbenici.

Rasterećenje sadržaja
Gordana Mijatović, pomoćnica direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, ističe da novi nastavni program za sve predmete u petom razredu na kojem rade nije dijametralno suprotan važećem i da se udžbenici koji su sada u sistemu mogu koristiti. Tržište udžbenika za osnovnu školu je, dodaje, pokriveno i neće se stati sa nastavom ako se ne objave novi udžbenici, a usvoji novi nastavni plan i program za peti razred. Napominje da će u tom programu biti određenog rasterećenja sadržaja, ali da je glavna promena nastava usmerena na ishode, odnosno šta učenik treba da zna po završetku petog razreda.
– Ishodi će biti propraćeni sadržajima koji su preporučeni, jer je ishodna “priča” stepenica iznad sadržajne i govori o tome da je nastavnik autonoman u realizaciji nastave, da on pored udžbenika može da koristi i druge izvore. Ideja je da se nastava ne fokusira na predavanje po udžbeniku, već da je nastavnik autonoman u odabiru metoda rada kojima će obezbediti da učenici na kraju petog razreda dostignu definisane ishode, a preporučene sadržaje koji će mu u tome pomoći može da priprema sam, da koristi multimedijalne materijale sa interneta, školsku biblioteku, medije, stručnu literaturu…Odobreni udžbenik je osnovno didaktično sredstvo za učenika ( ne za nastavnika), ali nikako jedino koje treba da koristiti za realizaciju nastave i dostizanje željenih ishoda – objašnjava za Školski portal Gordana Mijatović.
Kao posebnu vrednost ističe angažovanje učitelja i nastavnika Učiteljskog fakulteta u izradi predloga novog programa, sa ciljem da se ublaži prelaz sa razredne na predmetnu nastavu.
Komentarišući informaciju da su neki izdavači počeli da pripremaju udžbenik za informatiku za peti razred na osnovu programa koji je usvojen letos, ali za taj predmet kao izborni, jer se pominje da će on važiti i za obaveznu informatiku, iz ZUOV-a poručuju da je to pogrešan redosled koraka.
– Program koji je letos usvojen za izborni predmet informatika i računarstvo po konceptu i formi nije sasvim u skladu sa programom za sve druge predmete za peti razred koje smo radili. U predloženom programu izbornog predmeta, u pojedinim oblastima su izmešani ishodi i sadržaji, pojedini ishodi nisu u skladu sa uzrastom učenika, a uputstvo nastavnicima za realizaciju nastave je nedovoljno instruktivno. Naš predlog je bio da se postojeća koncepcija i ideja tog programa zadrži, ali da se metodički uobliči i logički poveže sa drugim nastavnim predmetima zbog dostizanja međupredmetnih kompetencija. Veoma je bitno nastavnicima objasniti razliku između nastave usmerene na ishode i nastave usmerene na sadržaje. Izdavači treba da sačekaju objavljivanje novog obaveznog programa informatike da bi imali sve relevantne informacije koje im mogu biti od koristi da pripreme kvalitetne udžbenike koji će zadovoljiti standarde kvaliteta i biti interesantni učenicima. U međuvremenu, nema nikakvih smetnji da se od septembra izvodi nastava informatike kao obaveznog predmeta, jer će pomenuta metodička uputstva biti jedna vrsta pomoćnog sredstva nastavnicima, a sem toga na tržištu postoje ranije odobreni udžbenici koji takođe mogu da se koriste i koji pokrivaju jedan deo gradiva – navodi Mijatovićeva.
Elektronski dodaci
U Ministarstvu prosvete ističu i da će se deo nedostajućih sadržaja za budući obavezni predmet informatika i računarstvo obezbediti kroz elektronske dodatke, koji će nastavnicima i učenicima biti dostupni preko mudl platforme “Digitalna riznica”. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija finansira dva projekta – “Programiranje za osnovce” Društva za informatiku Srbije i “Vizuelno programiranje za osnovce” Mudl mreže Srbije, u okviru kojih će biti obezbeđeni materijali za podršku za oblast računarstvo u budućem obaveznom predmetu, a kojem “pripada” približno polovina časova.
– Projekti bi trebalo da rezultiraju uputstvima za nastavnike i učenike za peti i šesti razred, kao i video tutorijalima za svaku od lekcija, što će omogućiti realizaciju nastave računarstva. Što se tiče informatičkog dela, raznovrsni nastavni materijali već su urađeni u sklopu prošlogodišnjih priprema za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta i njih nastavnici mogu preuzeti sa mudl platforme Ministarstva prosvete. Sve ovo ne sputava izdavače da pišu udžbenike, jer što je veći broj materijala veća je mogućnost da nastavnici izaberu šta im odgovara – kaže za Školski portal Bojana Satarić, iz Društva za informatiku Srbije, inače profesorka u Srednjoj školi za ekonomiju, pravo, administraciju i turizam.
Preduzetništvo
Što se tiče preduzetništva, za koje je bilo govora da će se izučavati kroz tehničko obrazovanje, u ZUOV-u objašnjavaju da to neće biti posebna tema za koju je potrebno poglavlje u udžbeniku. Reč je naime, o preuzetničkom načinu mišljenja i postupanja koje je definisano kroz ishode u više predmeta, a ne samo tehničkog obrazovanja, a da bi učenici preduzetničke veštine savladali nije im potreban udžbenik.
Vesna Stamenić
 
Izvor: skolskiportal.rs