Ученичка такмичења – подстицај или казна?

На ученичким такмичењима се, по правилу, окупљају највреднији и најталентованији ученици које предводе учитељи и наставници са највише ентузијазма.
Упркос томе многа такмичења се већ годинама организују на непримерен начин.
prijeВећина такмичења, без разумног разлога, се организују суботама, па чак и недељама. Тиме се додатно оптерећују и ученици и наставници, али и школски буџети.
Нарочито су штетна такмичења која се организују недељама. Мноштво је разлога због којих недељна такмичења треба избегавати:

  • недеља је ретка прилика да ученици и наставници буду са својим породицама на окупу;
  • ученици путници имају редукован саобраћај, па је отежан њихов долазак и повратак са такмичења;
  • рад просветних радника који прате ученике, дежурају или учествују у комисијама није додатно плаћен;
  • стварају се непотребни трошкови због потребе да се недељом загревају школе домаћини, при чему се додатно загађује и животна средина.

Са друге стране, једино оправдање за такмичења викендом имају државна такмичења на којима учествује велики број ученика из целе државе, па је потребно више времена да се окупе.
Општинска, па и окружна (градска) такмичења се могу организовати радним данима. Увек се може наћи школа у којој се може ослободити 2-3 учионице за организацију такмичења. У случајевима и у местима где учествује већи број ученика може се такмичење расподелити на више школа. Уосталом, радним данима се и сада организују спортска такмичења и такмичења попут Кенгура или Мислише без већих проблема.
Добро организована такмичења би подразумевала и благовремено објављивање Календара такмичења (макар до новембра) и вођење рачуна да се сродна такмичења што више временски раздвоје.
Овогодишњи Календар такмичења је потпуно у супротности са свим наведеним принципима.

  1. Усвојен и објављен је тек крајем децембра.
  2. Постоји неколико преклапања такмичења која су сродна и на која желе да иду исти ученици: физика и информатика, физика и биологија у средњим и физика и географија у основним школама.
  3. Такмичења недељом су неоправдано (могла су макар суботама) организована за девет предмета у средњим школама и седам пута у основним школама. Најгоре је прошла физика, јер су такмичења на свим нивоима из овог предмета предвиђена недељом, као да су се физичари замерили својим колегама у министарству (Друштво физичара Србије је званично подржало прошлогодишњи штрајк просветних радника, а министар и његов помоћник су физичари). Такмичења из биологије су, такође, углавном планирана за недеље. Нису поштеђени матерњи језик, латински језик, историја, информатика, социологија и географија.

Неколико школа и стручних друштава су упутили званичне захтеве за промену Календара такмичења, али нису добили никакав одговор. Оваквим поступањем Министарство показује немар према најталентованијим и најуспешнијим ученицима.

                                                                                                      Ресор за образовни систем Уније СПРС

                                                                                                            Душан Мишковић