Учитељица: Наставна средства и модели наставе који су ми помогли да деца лакше уче

Савладавање технике читања, дефиниција појмова и појава, али и упоређивање разломака у учионици вештог учитеља не задају главобоље најмлађим школарцима

Пред учитељем или учитељицом у учионици седе деца истог узраста, али различите зрелости, интелектуалних способности, предзнања, капацитета пажње, стилова учења… Од њих се очекује да истовремено усвоје одређена знања и вештине. Успех у учењу зависи од бројних фактора. Свакодневно радећи и промишљајући проналазимо најразличитија решења како бисмо поједине „тешке лекције” прилагодили свим ученицима.

Примењујем разноврсне методе, облике рада, наставна средства и моделе наставе да би ученици различитих стилова учења (визуелни, аудитивни, кинестетички) и различитих потенцијала успешно савладали задатке предвиђене наставним планом и програмом. На основу дугогодишњег искуства закључила сам да се свакодневном имплементацијом уметности постижу одлични резултати учења.

Фото: Pixabay
Слогови на бубњу

На пример, при савладавању технике читања, која спада у одређене „тешке лекције”, делотворна је активност коју сам назвала „Слогови на бубњу”. Да би се она реализовала потребни су бубањ, картице на којима су исписане речи у слоговима (једносложне, двосложне, тросложне), а може се свирати и руком. У игри је потребан вођа, што је у почетку наставник, а касније могу бити и ученици. Вођа стоји наспрам ђака. Уместо на картицама, речи подељене на слогове се могу записати на табли или хамеру. Прво треба истаћи реч са малим бројем слогова, демонстрирати изговор слогова праћен ударцима о бубањ, затим замолити ђаке да то понове, а цео поступак касније понављати и са сложенијим речима.

Уколико у овој игри буде потешкоћа са свирањем и погађањем слогова додајте мелодију. Певајте реч користећи различите ноте за слогове. Погодно је користити познате једноставне песме, чије ће речи бити на картицама подељене на слогове. Тако се учи мелодија песме и вежба техника читања.

Дефиниције у стиху

Мелодија и ритам могу бити моћна средства која ће помоћи у учењу и памћењу садржаја других предмета. Сетимо се само учења азбуке и абецеде. Колико вас и даље пева „АБЦ” песму када покушава да алфабетизује? Музика помаже деци у учењу и памћењу различитих садржаја као што су бројање, дани у недељи, месеци у години, дефиниције појмова и појава… Дефиниције појмова или појава учите тако што ћете их певати уз помоћ познатих песама, стварањем сопствене мелодије или једноставно реповањем (изговором у ритму). Ево неколико примера дефиниција у стиху чији је аутор Љиљана Андрић.

АТРИБУТ

За све који не знају податак,

Атрибут је именски додатак

Који значи неку особину,

Илˈ припадност или количину.

         ВЕЛИКО СЛОВО

         Не дај да те збуне

         Зли језици, прости,

         Великим почетним словом пиши

         Имена народа и народности.

НЕПОЗНАТИ ДЕЛИЛАЦ

Непознати делилац се смеши,

Па све мисли, ђак ће да погреши.

Ал’ ђак вешто барата техником,

Поделиће дељеник количником!

         НЕПОЗНАТИ САБИРАК

         Проблем као пао с неба,

         Непознати сабирак те вреба,

         А ти као сигуран ђак,

        Од збира одузми познати сабирак.

Упоређивање разломака такође спада у „тешке лекције”. За успех у раду користите наставни материјал где су графички представљени разломци. Сваки разломак обојите истом бојом (нпр. половине црвено, трећине жуто и тако редом). Припремите листић на коме ћете дати примере задатака са упоређивањем разломака. Ученици ће уз помоћ графичког приказа и боја научити да упореде разломке.

Аутор: Марина Ињац

Марина је професор разредне наставе у ОШ „Душко Радовић” у Новом Београду са 28 година радног искуства. Носилац је 50 признања за изузетан педагошки рад са децом. Коаутор уџбеника и приручника за наставнике „Музичка култура 1” и „Музичка култура 2” Издавачке куће „Нови Логос”. Коаутор је акредитованог програма стручног усавршавања наставника „Уметност – простор за синергију различитих стилова учења и потенцијала ученика”.