Упутство за уношење активности у сврху формативног оцењивања

1. Обавеза формативмог оцењивања

Ово упутство за уношење активности у есДневник систем је урађено у складу са упутством Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије о обавезном формативном оцењивању ученика за време ванредног стања услед епидемије COVID-19.

Како би наставницима олакшали вођење евиденција о напретку ученика кроз функционалност ,,Активности” у систему есДневник, надоградњом система од верзије 1.40.6 омогућено је да измену и брисање активности могу да ураде само они наставници који су уписали активност. Додатно, испод датума активности додата је и информација о имену наставника који је унео активност.

Такође, у сврху квалитетног извештавања родитеља о напретку ученика омогућен је и приказ унетих активности на порталу moj.esDnevnik.

2. Унос активности

Активност може да унесе предметни наставник у делу система именик > таб оцене > додај активност

Кликом на дугме додај активност отвара се прозор где се бира датум, једна од три понуђене активности (смајлија), док се под ,,Белешка” уписује формативна оцена. Формативне оцене и активности (смајлији) требају да буду усклађене.

Све унете активности са уписаним белешкама су видљиве и у именику на табу оцене.

ВАЖНО: У сврху генерисања извештаја и за лакше формирање сумативних оцена крајем школске године, сем у именику, активности су видљиве и у извештајима „Оцене и активности за ученике“  и „Оцене свих ученика“, као на сликама испод.

Извештај,,Оцене и активности за ученике”

Извештај ,,Оцене свих ученика”

2. Приказ активности на порталу за родитеље

Унете активности и формативне оцене видљиве су родитељима на порталу moj.esDnevnik на временској линији и у делу „активности“.

ВАЖНО: Унете активности се приказују одмах по уносу, односно нема задршке од 48 сати као код обичних оцена.

 

Извор: Министарство просвете