Уз Едукину математику за први разред – поклон збирка задатака Мудрица за сваког ђака и учитеља

У сусрет новом избору уџбеника ИК “Едука” припремила је посебну понуду за наставнике и прваке који ће у наредној школској години користити Математику 1 овог домаћег издавача.

Уз сваки комплет уџбеника Математика 1а и Математика 1б ауторке Иване Јухас, ђаци и учитељи добиће примерак популарне Мудрице – збирке задатака за рад у школи и код куће.

Ова збирка задатака у потпуности прати квалитетом већ осведочени уџбенички комплет, и на прави начин употпуњује Едукин постојећи пакет подршке настави који чине детаљно разрађени Приручник за учитеља, Ковчежић знања и интерактивни дигитални уџбеник.

Сви Едукини уџбеници су, иначе, прилагођени Плану наставе и учења и исходима учења. Обезбеђена је и подршка индивидуализованој настави, а доступни су и у интерактивном мултимедијалном формату. Креирани и осмишљени тако да дају подршку развоју критичког мишљења, уџбеници овог издавача омогућавају учитељу да буде иновативан и усмери своје ученике ка стицању функционалних знања.

Стручна подршка наставницима доступна је и на Едукином порталу: www.eduka-portal.rs. Она подразумева:

 • Све уџбенике и приручнике уз уџбенике
 • Наставне планове и припреме за наставу
 • Дигиталне уџбенике за све предмете
 • Вебинаре–презентације ученика
 • Ковчежиће знања – наставне листови за проверу ученичког знања из српског језика, математике, света око нас и природе и друштва
 • Контролне задатке за проверу знања
 • Приручник за рад одељењског старешине
 • Приручник за инклузивну наставу
 • Портфолио за наставнике, ученике и одељењске старешине
 • Приручник за интегративну наставу са припремама часова
 • Приручник за пројектну наставу са припремама часова

Нови Буквар с налепницама

Други новитет када је реч о Едукиним уџбеницима за прваке јесте и нови и другачији Буквар. Ауторски и уреднички тим Едуке осмислио је нови ЗАНИМЉИВИ БУКВАР СА НАЛЕПНИЦАМА, ауторки Иване Јухас и Јасмине Игњатовић.

Уџбеник се састоји из две књиге у којима је градиво подељено у два дела, за два полугодишта – А  и Б. Први део садржи припрему за почетно читање и писање, обраду штампаних слова ћирилице и текстове за читање и разумевање прочитаног. Други део садржи обраду писаних слова ћирилице и текстове за читање и разумевање прочитаног. На крају и првог и другог дела уџбеника је одељак под називом „Забавни коферчић“ у коме се налазе прилози и налепнице.

Уџбеник је радног карактера. Повезан је са наставом Света око нас, Математике и Дигиталног света. Садржи различите боксове у којима се налазе препоруке за:

 • игре и активности (подстичу учење кроз које се излази из учионице у двориште, самим тим је повезан са наставом Физичког);
 • истраживање (подстиче се употреба енциклопедија или коришћење интернета при тражењу информација);
 • стваралачки рад (развијање моторике и креативности, у корелацији са наставом Ликовног).

Прелистајте оба дела Едукиног новог „Занимљивог буквара“!

ЗАНИМЉИВИ БУКВАР СА НАЛЕПНИЦАМА 1А
ЗАНИМЉИВИ БУКВАР СА НАЛЕПНИЦАМА 1Б