Вебинар Креативног центра за наставнике српског језика

1 марта, 2021

Издавачка кућа Креативни центар позива све наставнике српског језика да се пријаве на вебинар на којем ће бити представљени НОВИ УЏБЕНИЦИ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 7. и 8. РАЗРЕД, урађени по новом програму наставе и учења за школску 2021/2022. годину, а биће у прилици и да чују искуства наставника у раду са штампаним и дигиталним уџбеницима Креативног центра у претходној школској години.

Вебинар ће бити одржан 3. марта у 18:30.

На вебинару ће говорити:

  • Миодраг Сретеновић, наставник српског језика (о новим уџбеницима за српски језик за 7. и 8. разред);
  • Др Ивана Степановић Илић, психолог (о принципима конструкције штампаних и дигиталних уџбеника Креативног центра заснованих на научним основама);
  • Милица Живковић, наставница српског језика (о дигиталним уџбеницима Креативног центра);
  • Невена Ловринчевић, психолог (о изазовима наставе на даљину).

Уколико желите да учествујете на вебинару, можете се пријавити ОВДЕ.

Уџбенички комплет за српски језик за 8. разред

СРПСКИ ЈЕЗИК. УЏБЕНИК ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор Симеон Маринковић

Уџбеник обухвата све битне садржаје предвиђене програмима наставе српског језика од 5. до 8. разреда основне школе. Неке области дате су у прегледу уколико су већ обрађиване у претходним разредима, а неке су дате детаљније ако се први пут обрађују или се теже усвајају. Нарочита пажња посвећена је следећим областима: граматика (порекло српског језика, гласови и гласовне промене, акценат речи, врсте речи, грађење речи, синтагма и реченица), правопис (преглед правописних правила с примерима), ортоепија (акценти и акценатске вежбе) и језичка култура (стилови књижевног језика, интервју, реклама, репортажа, реферат, приказ, резиме, пригодни говор, писмо, читање графикона итд.).

Наставне јединице из области граматике садрже занимљиве примере из књижевних дела и свакодневне комуникације. Акценат речи садржи преглед врсте акцената с вежбама, правила о месту акцената, неакцентоване дужине и посебне вежбе за акцентовање речи. Садржаји у области језичке културе поткрепљени су занимљивим примерима блиским овом узрасту и вежбама за лакше савлађивање ових облика изражавања. Свака лекција у уџбенику садржи радне делове у форми вежбања и задатака намењених провери степена усвојености и разумевања градива. За сваки задатак дата је процена нивоа тежине (основни ниво, средњи ниво и напредни ниво).

Прелистајте уџбеник овде

ЧИТАНКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Симеон Маринковић, Славица Марковић

Садржај Читанке 8 подељен је на четири тематске целине. Свака целина почиње уводном страном с најавом садржаја који ће се обрађивати. На крају сваке тематске целине дата је прегледно организована систематизација градива. У оквиру обраде текста издвојени су и посебним иконичким знацима означени следећи структурни елементи: уводна мисао, разговор о делу, домаћи задатак, књижевни појмови, речник непознатих речи, кључни појмови, историјски подаци, биографија писца, изводи из књижевне критике. Осим обавезних дела за обраду, читанка садржи и допунски избор лектире, који допушта наставнику и ученику већу креативност у достизању исхода.

Анализа текстова састоји се од питања која подстичу разговор о делу и задатака за исказивање личног става према животним питањима које покреће одређено дело. Питања, налози и задаци логички су повезани са садржајем и упућују ученике на различите когнитивне активности и подстичу их на стваралачко мишљење и истраживање. Методичка апаратура аутора прилагођена је настави у којој се усвајају одговарајућа функционална знања. На крају читанке налази се део намењен култури читања и писања (правила за изражајно читање и рецитовање и правила за добро писање састава).

Прелистајте читанку овде

Прелистајте ШКОЛСКИ КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА СПРСКИ ЈЕЗИК за седми и осми разред основне школе у издању Креативног центра

Сви уџбенички комплети и уџбеници Креативног центра за осми разред основне школе усклађени су с новим планом наставе и учења за школску 2021/2022. годину и оријентисани су на исходе. Уџбенички комплети за све предмете биће припремљени и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања. На сајту www.kreativnicentar.rs наставници се могу регистровати у делу За наставнике и преузети припреме, планове и презентације које прате уџбенике и уз које се могу припремити за час.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама