Вежбе читања

Почетно читање је веома сложен процес. Ако извршимо добре припреме у тзв. припремном периоду, ученику ће бити лакше да чита, односно да овлада техником читања. Пут од гласа до скупа гласова, односно слова, тј. речи које нешто значе, опте-рећен је разноврсним препрекама. За ученика је најтеже да изврши синтезу науче-них гласова. Догађа се да ученик добро препознаје облик слова, али тешко може више слова да повеже у целину која се зове реч, а посебно да разуме то што је про-читао.

Download (PDF, 313KB)