Vlada Republike Srbije usvojila Strategiju za prevenciju nasilja nad decom

1 juna, 2020

U Srbiji se 81 odsto dece vaspitava uz upotrebu sile, a da bi se taj procenat smanjio i borba protiv nasilja nad decom podigla na viši nivo, Vlada je osmislila Strategiju prema kojoj će u naredne tri godine biti preduzet niz aktivnosti za informisanje i obučavanje društva i unapređivanje saradnje između institucija.

Vlada Republike Srbije usvojila je u četvrtak 21. maja Strategiju za prevenciju nasilja nad decom za period od 2020. do 2023. godine, kao i akcioni plan za njenu primenu tokom ove i sledeće godine. Ta Strategija predviđa niz aktivnosti za sveobuhvatnu borbu protiv nasilja nad decom.

Prema posebnom savetniku Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za oblast socijalne i porodične zaštite Draganu Vuleviću, cilj Strategije je da se celo društvo uključi u aktivnosti za prevenciju nasilja nad decom i podršku žrtvama, kako bi se ta pojava svela na minimum.

To znači da će, prema Akcionom planu, u narednom periodu biti organizovane kampanje, koje podrazumevaju održavanje tribina, radionica i obuka i formiranje posebnih timova, putem kojih će se opšta javnost informisati, a stručna javnost osposobljavati za sprečavanje nasilja.

Informisanje i obučavanje društva

Programi za opštu javnost najviše će se odnositi na decu i roditelje. Roditelje će stimulisati da ne upotrebljavaju nasilne metode vaspitanja i predočiće im posledice upotrebe fizičke sile kao vaspitnog sredstva, a decu će obučiti da prepoznaju nasilje i adekvatno reaguju.

S druge strane, stručna javnost će se kroz programe obučavati da prepozna i reaguje na sve vidove nasilja i eksploatacije i da pomogne i podrži žrtve.

„Sve one zaposlene stručnjake u sistemima socijalne i porodične zaštite, obrazovanja, zdravstva, policije, pravosuđa i drugih struktura ćemo da obučimo, tako da oni postanu stručni i profesionalni u reagovanju na nasilje“, rekao je Vulević.
Dragan Vulević, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, savetnik

On je istakao da će i infrastruktura celog sistema ojačati primenom Strategije, jer će se u centrima za socijalni rad, školama, zdravstvenim i drugim ustanovama zapošljavati radnici obučeni za prevenciju nasilja.

Izmene i dopune Zakona

Vulević je napomenuo i da će u narednom periodu neki zakoni biti izmenjeni i dopunjeni da bi se postigla bolja i kvalitetnija broba protiv nasilja.

Kako je rekao, izmenama i dopunama Porodičnog zakona biće zabranjeno fizičko kažnjavanje, upotreba fizičke sile kao vaspitnog sredstva i maloletnički brakovi.

Time će se regulisati i preventivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, pomoću kojeg će roditelji dobrovoljno moći da prisustvuju edukativnim radionicama o pravima i potrebama dece i obukama o prevenciji nasilja i nenasilnim metodama vaspitanja.

On je ukazao i na to da je Nacrt Zakona o pravima i zaštitniku prava deteta pred realizacijom, kao i da će i Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica biti izmenjen.

Čak 81 odsto dece vaspitava se uz silu

Prema Vulevićevim rečima, 19 odsto dece se vaspitava nenasilno, a 81 odsto uz primenu fizičke sile. On se nada da će se u narednih pet godina taj procenat smanjiti za bar pet odsto.

„Imamo dobro sistematizovan pristup ovome, tako da verujem da ćemo u određenoj meri uspeti. Ne možemo da očekujemo da ćemo, u kratkom roku, sve to eliminisati, jer nema društva u kome nasilje ne postoji, ali ćemo ga svesti tako da stepen ugroženosti dece bude manji“, tvrdi Vulević.

Nasilje u porodici

On najavljuje i da će biti formirano radno telo koje će kontrolisati primenu Akcionog plana i ciljeva definisanih u Strategiji.

Jačanje intersektorske saradnje

Naš sagovornik predočio je da Strategija ima i zadatak da ojača intersektorsku saradnju, jer, kako je rekao, svaki sektor deluje u okviru svojih nadležnosti, ali bez jasne i delotvorne saradnje sa drugim sektorima.

„Da se kroz Akcioni plan i Strategiju svi ti sektori: prosveta, zdravstvo, socijalno, policija i pravda povežu u jednu celinu kako bi mogli da celovito reaguju na problem nasilja nad decom“, objasnio je Vulević.

Strategija je usvojena na predlog Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje je, na inicijativu Saveta za prava deteta, a uz podršku UNICEF-a, izradilo Nacrt te strategije.

Prema rezultatima popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2011. godine u Srbiji živi 1.263.128 dece, te deca čine oko 21 odsto stanovništva.

Izvor: Sputnjik

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama