За наставнике математике – вебинар Креативног центра

Издавачка кућа Креативни центар позива све наставнике математике да се пријаве на вебинар на којем ће бити представљени НОВИ УЏБЕНИЦИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА 7. и 8. РАЗРЕД, урађени по новом програму наставе и учења за школску 2021/2022. годину, а биће у прилици и да чују искуства наставника у раду са штампаним и дигиталним уџбеницима Креативног центра у претходној школској години.

Вебинар ће бити одржан 9. марта у 19 часова.

На вебинару ће говорити:

  • Љиљана Вуковић, професорка математике и ауторка уџбеничких комплета Математика 7 и Математика 8 (о новим уџбеницима за математику за 7. и 8. разред);
  • Др Ивана Степановић Илић, психолог и управница Института за психологију (о принципима конструкције штампаних и дигиталних уџбеника Креативног центра заснованих на научним основама);
  • Јагода Ранчић, професорка математике (о дигиталним уџбеницима за математику за 7. и 8. разред);
  • Невена Ловринчевић, психолог (о изазовима наставе на даљину).

Уколико желите да учествујете на вебинару, можете се пријавити ОВДЕ

Уџбенички комплет за математику за 8. разред

Математика. Уџбеник за осми разред основне школе
Аутори: Мирјана Стојсављевић-Радовановић и Љиљана Вуковић

Градиво у уџбенику изложено је кроз осам наставних тема од којих свака започиње уводном страном, где се налазе примери из свакодневног живота, понешто из историје математике, кратка најава садржаја који ће се обрађивати, као и кратак тест за проверу претходно усвојених знања, неопходних за успешно савладавање садржаја који следе. Ученик се кроз лекције води активно, од једноставних примера, преко правила и дефиниција, додатних објашњења и решених примера, до задатака за вежбу.

На крају сваке наставне теме налазе се рубрике „Сазнај и ово“ и „Запамти“. У првој се ученици упознају с примерима који указују на различите области живота у којима математика има примену, а друга се односи на систематизације градива обрађеног у оквиру те теме. На крају уџбеника налазе се решења свих задатака.

Прелистајте уџбеник овде

Математика. Збирка задатака за осми разред основне школе
Аутори: Мирјана Стојсављевић-Радовановић и Љиљана Вуковић

Збирка задатака прати уџбеник и у њој се налазе разноврсни задаци за даље вежбање. Поред задатака, у збирци се могу наћи и додатна објашњења дефиниција и правила, као и решени задаци који помажу у разумевању градива. У рубрици „Пробај и ово“ налазе се задаци намењени оним ученицима који могу и желе да науче нешто више. На крају сваке тематске целине у збирци налазе се задаци за проверу знања, градирани у три нивоа: основни, средњи и напредни. На крају збирке дати су резултати и упутства за решавање свих задатака.

Прелистајте збирку задатака овде

Видео:

Прелистајте ШКОЛСКИ КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА МАТЕМАТИКУ за седми и осми разред основне школе у издању Креативног центра

Сви уџбенички комплети и уџбеници Креативног центра за осми разред основне школе усклађени су с новим планом наставе и учења за школску 2021/2022. годину и оријентисани су на исходе. Уџбенички комплети за све предмете биће припремљени и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања. На сајту www.kreativnicentar.rs наставници се могу регистровати у делу За наставнике и преузети припреме, планове и презентације које прате уџбенике и уз које се могу припремити за час.