Za nastavnike matematike – vebinar Kreativnog centra

Izdavačka kuća Kreativni centar poziva sve nastavnike matematike da se prijave na vebinar na kojem će biti predstavljeni NOVI UDŽBENICI IZ MATEMATIKE ZA 7. i 8. RAZRED, urađeni po novom programu nastave i učenja za školsku 2021/2022. godinu, a biće u prilici i da čuju iskustva nastavnika u radu sa štampanim i digitalnim udžbenicima Kreativnog centra u prethodnoj školskoj godini.

Vebinar će biti održan 9. marta u 19 časova.

Na vebinaru će govoriti:

  • Ljiljana Vuković, profesorka matematike i autorka udžbeničkih kompleta Matematika 7 i Matematika 8 (o novim udžbenicima za matematiku za 7. i 8. razred);
  • Dr Ivana Stepanović Ilić, psiholog i upravnica Instituta za psihologiju (o principima konstrukcije štampanih i digitalnih udžbenika Kreativnog centra zasnovanih na naučnim osnovama);
  • Jagoda Rančić, profesorka matematike (o digitalnim udžbenicima za matematiku za 7. i 8. razred);
  • Nevena Lovrinčević, psiholog (o izazovima nastave na daljinu).

Ukoliko želite da učestvujete na vebinaru, možete se prijaviti OVDE

Udžbenički komplet za matematiku za 8. razred

Matematika. Udžbenik za osmi razred osnovne škole
Autori: Mirjana Stojsavljević-Radovanović i Ljiljana Vuković

Gradivo u udžbeniku izloženo je kroz osam nastavnih tema od kojih svaka započinje uvodnom stranom, gde se nalaze primeri iz svakodnevnog života, ponešto iz istorije matematike, kratka najava sadržaja koji će se obrađivati, kao i kratak test za proveru prethodno usvojenih znanja, neophodnih za uspešno savladavanje sadržaja koji slede. Učenik se kroz lekcije vodi aktivno, od jednostavnih primera, preko pravila i definicija, dodatnih objašnjenja i rešenih primera, do zadataka za vežbu.

Na kraju svake nastavne teme nalaze se rubrike „Saznaj i ovo“ i „Zapamti“. U prvoj se učenici upoznaju s primerima koji ukazuju na različite oblasti života u kojima matematika ima primenu, a druga se odnosi na sistematizacije gradiva obrađenog u okviru te teme. Na kraju udžbenika nalaze se rešenja svih zadataka.

Prelistajte udžbenik ovde

Matematika. Zbirka zadataka za osmi razred osnovne škole
Autori: Mirjana Stojsavljević-Radovanović i Ljiljana Vuković

Zbirka zadataka prati udžbenik i u njoj se nalaze raznovrsni zadaci za dalje vežbanje. Pored zadataka, u zbirci se mogu naći i dodatna objašnjenja definicija i pravila, kao i rešeni zadaci koji pomažu u razumevanju gradiva. U rubrici „Probaj i ovo“ nalaze se zadaci namenjeni onim učenicima koji mogu i žele da nauče nešto više. Na kraju svake tematske celine u zbirci nalaze se zadaci za proveru znanja, gradirani u tri nivoa: osnovni, srednji i napredni. Na kraju zbirke dati su rezultati i uputstva za rešavanje svih zadataka.

Prelistajte zbirku zadataka ovde

Video:

Prelistajte ŠKOLSKI KATALOG UDŽBENIKA ZA MATEMATIKU za sedmi i osmi razred osnovne škole u izdanju Kreativnog centra

Svi udžbenički kompleti i udžbenici Kreativnog centra za osmi razred osnovne škole usklađeni su s novim planom nastave i učenja za školsku 2021/2022. godinu i orijentisani su na ishode. Udžbenički kompleti za sve predmete biće pripremljeni i u digitalnom formatu, s multimedijalnim materijalom, interaktivnim zadacima i proverama znanja. Na sajtu www.kreativnicentar.rs nastavnici se mogu registrovati u delu Za nastavnike i preuzeti pripreme, planove i prezentacije koje prate udžbenike i uz koje se mogu pripremiti za čas.