Задаци и решења са школског такмичења из математике 2019.

 

У наставку се налазе задаци и решења са школског такмичења из математике 2019, за ученике трећег и четвртог разреда. Ускоро ћемо објавити и задатке и решења за више разреде.

Задаци за трећи разред

Решења за трећи разред

Задаци за четврти разред

Решења за четврти разред

Задаци за пети разред

Задаци за шести разред

Решења за шести разред

Задаци за седми разред

Решења за седми разред

Задаци за осми разред

Решења за осми разред