Žalbe na rezultate testova – sistem oštetio neke đake i za 11 bodova

Rok za žalbe na rezultate testova male mature bio je produžen zbog pada sistema i istekao je juče. Mali maturanti koji su smatrali da su oštećeni u bodovanju zadataka žalbe su podnosili za svaki sumnjiv zadatak posebno, a ne za kompletan test.

Foto: Canva

Svi prigovori koji su bili tehničke prirode, zbog nemogućnosti skenera da očita odgovor, prihvaćeni su, pišu Novosti. Ostali đaci kojima su odbijene žalbe, imaju pravo da podnesu prigovor drugostepenoj komisiji.

Da elektronika može da zakaže i značajno ošteti učenika, pokazuje i slučaj u zemunskoj OŠ „Gornja Varoš“. Od 33 podnete žalbe, čak trećina je bila od jedne učenice. Posle analize, zaključeno je da su sve opravdane, a malu maturantkinju je „mašina“ koja je pregledala test, oštetila za čak 11 poena.

– Na kombinovanom testu je devojčica, posle objavljivanja preliminarnih rezultata, imala devet poena – objašnjava Igor Mirović, direktor OŠ „Gornja varoš“. – Ispostavilo se da je postojala neka senka, pa nije bilo moguće skenirati odgovore. Ponovo smo pregledali zadatke i utvrdili da su detetu svi odgovori bili tačni, tako da je na kombinovanom testu imala maksimalnih 20 poena. Imali smo ukupno 33 žalbe, od kojih je ovih 11 bilo opravdano.

U još jednoj beogradskoj školi, koju pohađa 180 osmaka, evidentirano je čak 40 žalbi. Sve su bile opravdane, a situacija je gotovo identična kao u zemunskoj školi. Problem je nastao, jer skener nije mogao da očita rešenje zadataka koje su đaci upisali. Mnogi roditelji su već u nedelju, posle objavljivanja preliminarnih rezultata, otišli u školu da lično vide zadatke jer, zbog pada sistema, to nije bilo moguće preko đačkih naloga.

– Stotinak roditelja došlo je u školi da preko naših naloga pogledaju zadatke – kaže Milan Krstić, direktor OŠ „Pavle Savić“ u Beogradu. – Odgovori ne mogu da se očitaju, ako se piše olovkom „piši-briši“. Sve škole su za polaganje male mature obezbedile hemijsku i običnu olovku, koja je đake čekala na stolu. Nisu to neke specijalne olovke, već obične, koje skener može da očita.

Liste želja mali maturanti popunjavaće 2. i 3. jula. Da li su dobro popunili šifre, đaci će moći da provere 9. jula, a dva dana kasnije će znati i u koju srednju školu su raspoređeni. Upis je zakazan za 12. jul.

Izvor: Novosti/Zelena učionica