Зашто (и) ове године бирам уџбенике Креативног центра

У еуфорији око избора уџбеника увек врло озбиљно приступам разгледању свих понуђених опција, идем на сваку промоцију, прегледам све примерке који нам стигну у школу. Оно што је истина, то је да сви уџбеници одговарају Плану и програму за први разред, и ту нема неке разлике. Али разлику у свакодневном раду праве многе ствари – од пажње с којом су лекције писане, до илустрација које, нарочито првацима, играју заиста велику улогу. Од уџбеника очекујем много више од детаљних лекција и помоћних материјала. А то је да буду креативни, другачији, инспиративни, да подстичу децу на размишљање и постављање питања, да им развијају одговорност и дају мотив за рад. Све то, наравно, уџбеници не могу „сами” и улога учитеља је ту далеко већа. Али уџбеници могу и треба да буду најважнија подршка у том процесу.

Први поглед на уџбенике Креативног центра за прваке, већ је био довољан да се заинтересујем. Оно што ме као учитељицу одмах одушевило, то су ликовна решења и дизајн уџбеника. Боје, пријемчиве ученицима првог разреда, илустрације које пријају сваком оку и јасно одвојене целине тамо где су потребне, одлике су заиста доброг уџбеника.

БУКВАР

Прво што се у Буквару може приметити је, да су инструкције писане великим штампаним словима, све док ученици не савладају и мала слова. То ми се посебно допада, јер ученици првог разреда углавном крену у школу са знањем читања великих штампаних слова, те ће већина моћи самостално да прочита инструкције за рад, као и неколико песмица у уводном делу Буквара.

Занимљиво је и то што су целине у свим уџбеницима одвојене различитим бојама којима су уоквирене странице. Тако ће веома лако ђаци добити инструкције да отворе уџбеник на одређеној страни, а боја којом је страна уоквирена може бити „водиља“ онима који се слабије сналазе с бројевима.

На свакој страници Буквара, од момента кад се започиње са обрадом слова, налази се цела азбука, и слово које се обрађује је уоквирено. а обрађена слова су такође означена. Једном погледом, лако се уочава  колико је слова научено, а колико још треба да се научи. Такође, ученици који брже напредују, могу да уче азбуку од првог дана.

Буквар методичко – дидактичким упутствима олакшава рад учитељима, а упутства су јасно конципирана, тако да ученици могу да их разумеју.

Текстови су прилагођени савременом и ученицима разумљивом језику. Буквар је конципиран као радни уџбеник, и на тај начин олакшава рад учитељу, јер ученици имају прилику да напредују свако својим темпом рада. Они који брже напредују, могу се позабавити „тајним писмима“ или писањем прича по сликама, којима овај Буквар обилује.

На посредан начин, Буквар уводи ученике и у писање управног говора, путем стрипа, што је веома значајно, јер је управни говор ученицима веома тежак кад се обрађује као посебна наставна јединица.

Укратко, Буквар задовољава све потребе ученика првог разреда основне школе – могу да боје, откривају, цртају, пишу, читају, размишљају… Такође, Буквар задовољава потребе учитеља, јер је одличан као водич кроз методички процес почетног читања и писања.

Прелистајте Буквар овде.

ЧИТАНКА

„Леп је онај који се лепо понаша“. Тако гласи реченица којом почиње тема „Лепо понашање“ у Читанци. То ми је прво „запало за око“.

Теме у Читанци су одлично осмишљене, а текстови пажљиво одабрани, као и методичка апаратура која их прати.

Читанка даје предлоге за глуму, истраживање, писање… а исто тако и уводи ученике у свет непознатих речи и начинима за решавање недоумица везаних за текстове и граматичке садржаје.

Одлична је за самосталан рад ученика на тексту, као и за вођење часа учитељу.

Прелистајте читанку за први разред овде.

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Математика за први разред конципирана је тако да се састоји од уџбеника и радне свеске.

Уџбеник служи за увођење ученика у  наставну јединицу која се обрађује, а Радна свеска садржи мноштво задатака који иду од лакших ка тежим, те је учитељу лако да прати рад и напредовање ученика.

На крају сваке области је страница са неком врстом провере знања, који може учитељу послужити као контролни задатак приликом сагледавања усвојености градива.

Веома вешто ликовно су решени просторни и временски односи, као и бројевна права. Такође, прилози на крају Радне свеске, омогућавају ученицима да, лепећи, решавају одређене задатке, примењујући  на тај начин принцип очигледности.

Математика је у одличној корелацији са Светом око нас и Ликовном културом, те задовољава потребе хоризонталне корелације предмета.

Прелистајте Математику за први разред – УЏБЕНИК – овде.

Прелистајте Математику за први разред – РАДНУ СВЕСКУ – овде

 

 

СВЕТ ОКО НАС

Свет око нас је такође конципиран из уџбеника и радне свеске. Потпуно је у корелацији са Математиком и Ликовном културом, те учитељи могу слободно да повезују градиво, што је ученицима првог разреда веома значајно.

Осим што су одлично дизајнирани, уџбеници су јасни и прилагођени узрасту ученика. Мноштво експеримената које ученици могу радити на часу и код куће, задовољавају компоненту радозналости и омогућавају истраживачки рад ученика и учитеља, као и ученика и родитеља који су вољни да се позабаве својом децом.

На почетку сваке наставне теме, јасно је написано о чему ће се учити, шта се од ученика очекује, те се тако подстиче увођење планирања у активности које очекују ђаке и учитеље.

Прелистајте Свет око нас за први разред – УЏБЕНИК овде.

Прелистајте Свет око нас за први разред – РАДНУ СВЕСКУ – овде.

Аутор: И. Радаковић, професор разредне наставе

Сви уџбеници Креативног центра  у потпуности одговарају концепту пројектне наставе која се уводи од наступајуће наставне године.

Овде можете погледати списак промоција уџбеника „Креативног центра“- https://kcskola.rs/vesti.php