Zašto (i) ove godine biram udžbenike Kreativnog centra

6 marta, 2019

U euforiji oko izbora udžbenika uvek vrlo ozbiljno pristupam razgledanju svih ponuđenih opcija, idem na svaku promociju, pregledam sve primerke koji nam stignu u školu. Ono što je istina, to je da svi udžbenici odgovaraju Planu i programu za prvi razred, i tu nema neke razlike. Ali razliku u svakodnevnom radu prave mnoge stvari – od pažnje s kojom su lekcije pisane, do ilustracija koje, naročito prvacima, igraju zaista veliku ulogu. Od udžbenika očekujem mnogo više od detaljnih lekcija i pomoćnih materijala. A to je da budu kreativni, drugačiji, inspirativni, da podstiču decu na razmišljanje i postavljanje pitanja, da im razvijaju odgovornost i daju motiv za rad. Sve to, naravno, udžbenici ne mogu „sami” i uloga učitelja je tu daleko veća. Ali udžbenici mogu i treba da budu najvažnija podrška u tom procesu.

Prvi pogled na udžbenike Kreativnog centra za prvake, već je bio dovoljan da se zainteresujem. Ono što me kao učiteljicu odmah oduševilo, to su likovna rešenja i dizajn udžbenika. Boje, prijemčive učenicima prvog razreda, ilustracije koje prijaju svakom oku i jasno odvojene celine tamo gde su potrebne, odlike su zaista dobrog udžbenika.

BUKVAR

Prvo što se u Bukvaru može primetiti je, da su instrukcije pisane velikim štampanim slovima, sve dok učenici ne savladaju i mala slova. To mi se posebno dopada, jer učenici prvog razreda uglavnom krenu u školu sa znanjem čitanja velikih štampanih slova, te će većina moći samostalno da pročita instrukcije za rad, kao i nekoliko pesmica u uvodnom delu Bukvara.

Zanimljivo je i to što su celine u svim udžbenicima odvojene različitim bojama kojima su uokvirene stranice. Tako će veoma lako đaci dobiti instrukcije da otvore udžbenik na određenoj strani, a boja kojom je strana uokvirena može biti „vodilja“ onima koji se slabije snalaze s brojevima.

Na svakoj stranici Bukvara, od momenta kad se započinje sa obradom slova, nalazi se cela azbuka, i slovo koje se obrađuje je uokvireno. a obrađena slova su takođe označena. Jednom pogledom, lako se uočava  koliko je slova naučeno, a koliko još treba da se nauči. Takođe, učenici koji brže napreduju, mogu da uče azbuku od prvog dana.

Bukvar metodičko – didaktičkim uputstvima olakšava rad učiteljima, a uputstva su jasno koncipirana, tako da učenici mogu da ih razumeju.

Tekstovi su prilagođeni savremenom i učenicima razumljivom jeziku. Bukvar je koncipiran kao radni udžbenik, i na taj način olakšava rad učitelju, jer učenici imaju priliku da napreduju svako svojim tempom rada. Oni koji brže napreduju, mogu se pozabaviti „tajnim pismima“ ili pisanjem priča po slikama, kojima ovaj Bukvar obiluje.

Na posredan način, Bukvar uvodi učenike i u pisanje upravnog govora, putem stripa, što je veoma značajno, jer je upravni govor učenicima veoma težak kad se obrađuje kao posebna nastavna jedinica.

Ukratko, Bukvar zadovoljava sve potrebe učenika prvog razreda osnovne škole – mogu da boje, otkrivaju, crtaju, pišu, čitaju, razmišljaju… Takođe, Bukvar zadovoljava potrebe učitelja, jer je odličan kao vodič kroz metodički proces početnog čitanja i pisanja.

Prelistajte Bukvar ovde.

ČITANKA

„Lep je onaj koji se lepo ponaša“. Tako glasi rečenica kojom počinje tema „Lepo ponašanje“ u Čitanci. To mi je prvo „zapalo za oko“.

Teme u Čitanci su odlično osmišljene, a tekstovi pažljivo odabrani, kao i metodička aparatura koja ih prati.

Čitanka daje predloge za glumu, istraživanje, pisanje… a isto tako i uvodi učenike u svet nepoznatih reči i načinima za rešavanje nedoumica vezanih za tekstove i gramatičke sadržaje.

Odlična je za samostalan rad učenika na tekstu, kao i za vođenje časa učitelju.

Prelistajte čitanku za prvi razred ovde.

 

 

 

 

MATEMATIKA

Matematika za prvi razred koncipirana je tako da se sastoji od udžbenika i radne sveske.

Udžbenik služi za uvođenje učenika u  nastavnu jedinicu koja se obrađuje, a Radna sveska sadrži mnoštvo zadataka koji idu od lakših ka težim, te je učitelju lako da prati rad i napredovanje učenika.

Na kraju svake oblasti je stranica sa nekom vrstom provere znanja, koji može učitelju poslužiti kao kontrolni zadatak prilikom sagledavanja usvojenosti gradiva.

Veoma vešto likovno su rešeni prostorni i vremenski odnosi, kao i brojevna prava. Takođe, prilozi na kraju Radne sveske, omogućavaju učenicima da, lepeći, rešavaju određene zadatke, primenjujući  na taj način princip očiglednosti.

Matematika je u odličnoj korelaciji sa Svetom oko nas i Likovnom kulturom, te zadovoljava potrebe horizontalne korelacije predmeta.

Prelistajte Matematiku za prvi razred – UDŽBENIK – ovde.

Prelistajte Matematiku za prvi razred – RADNU SVESKU – ovde

 

 

SVET OKO NAS

Svet oko nas je takođe koncipiran iz udžbenika i radne sveske. Potpuno je u korelaciji sa Matematikom i Likovnom kulturom, te učitelji mogu slobodno da povezuju gradivo, što je učenicima prvog razreda veoma značajno.

Osim što su odlično dizajnirani, udžbenici su jasni i prilagođeni uzrastu učenika. Mnoštvo eksperimenata koje učenici mogu raditi na času i kod kuće, zadovoljavaju komponentu radoznalosti i omogućavaju istraživački rad učenika i učitelja, kao i učenika i roditelja koji su voljni da se pozabave svojom decom.

Na početku svake nastavne teme, jasno je napisano o čemu će se učiti, šta se od učenika očekuje, te se tako podstiče uvođenje planiranja u aktivnosti koje očekuju đake i učitelje.

Prelistajte Svet oko nas za prvi razred – UDŽBENIK ovde.

Prelistajte Svet oko nas za prvi razred – RADNU SVESKU – ovde.

Autor: I. Radaković, profesor razredne nastave

Svi udžbenici Kreativnog centra  u potpunosti odgovaraju konceptu projektne nastave koja se uvodi od nastupajuće nastavne godine.

Ovde možete pogledati spisak promocija udžbenika „Kreativnog centra“- https://kcskola.rs/vesti.php

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama