Zašto su deca bliža sa bakama i dekama s majčine strane i šta na to utiče

Foto: Canva

Kada je reč o povezanosti između baka i deka i njihovih unuka, to je, u svakom slučaju, jedan poseban odnos. I gotovo nikad te veze ne formiraju se na isti način. Deca se povezuju sa odraslim ljudima koji su im važni prateći svoje emocije i tu ih je vrlo teško „prevariti“. Međutim, to koliko će dete biti snažno povezano s bakama i dekama zavisi i od mnogo drugih faktora.

Primera radi, istraživanja su pokazala da su u većini slučajeva majčini roditelji ti s kojima su deca ostvarili snažniju povezanost. Iako, razume se, to nije pravilo koje važi uvek.

Zato ćemo dati neka razjašnjenja onoga što su pokazala istraživanja, a kada je reč o vezi između unuka i baka i deka po majci, odnosno po ocu. I kako se ti odnosi razlikuju

Mamini vs. tatini mama i tata: Razlika u bliskosti

Uprkos neprestanoj težnji da se ostvari jednakost između žena i muškaraca kada je reč o obavezama prema deci i u domaćinstvu, na ženama je i dalje najveći deo tog posla. Majke su, uglavnom, one koje planiraju čuvanje dece kad je potrebno, raspored dečjih aktivnosti, rođendane, treninge i tako nose veći deo tog „tereta“ organizacije porodičnog života. U tom procesu, nije toliko neobično da prednost daju kontaktu i organizaciji susreta sa svojim roditeljima, nego sa muževljevim.

Ali naravno da je ovo samo jedan deo slagalice. Tu su i mnogi drugi faktori koji utiču na bliskost dece bakama i dekama, poput geografske udaljenosti, toga da li baka i deka rade, kakvog su zdravlja, pa na kraju i da li su raspoloženi i voljni da provode vreme sa svojim unucima.

A tu je još jedan značajan faktor, a to je koliko unuka imaju bake i deke. Oni koji ih imaju mnogo, teško da mogu svakom da posvete jednako kvalitetno vreme.

Uloga ranog povezivanja s bakom i dekom

Nekako, u prvim danima nakon rođenja bebe, mami obično u pomoć pritekne upravo njena majka. I tu već počinje period ranog povezivanja bake sa unučetom.

Takođe, istraživanja su pokazala neprocenjiv značaj majčinih roditelja u periodu odmah nakon rođenja bebe, kada njihova podrška i prisustvo mogu znatno smanjiti simptome ili čak sprečiti pojavu postporođajne depresije. A to je nešto što može da se dogodi svakom. Procena je da, otprilike, 1 od 8 majki iskusi ovaj vid depresije. A imati roditelje kraj sebe da priteknu u pomoć može biti od velike pomoći.

Povezanost tinejdžera sa bakama i dekama

Istraživanja na ovom polju takođe su dala prednost bakama i dekama s majčine strane. I baš te studije sprovedene nad tinejdžerima posebno su vredan izvor informacija, jer su oni dovoljno veliki da i sami iniciraju kontakt sa bakama i dekama i da prepoznaju i neguju povezanost.

U jednoj studiji sprovedenoj u Britaniji, ispostavilo se da je mamina mama za većinu tinejdžera najvažniji član porodice posle primarne koju čine roditelji i braća i sestre. Sledeći „na spisku“ je deda po majci. Ta bliskost je, rekli su tinejdžeri koji su u studiji učestvovali, posledica uključenosti baka i deka u njihove živote. Čak je 8 od 10 tinejdžera reklo da su njihove bake po majci s njima često razgovarale o njihovoj budućnosti i pomagale im savetima.

Na kraju, nije potrebno posebno naglašavati da će na to s kojim bakom i dekom su deca bliska najviše uticati same bake i deke i njihov trud koji ulažu u odnos. One bake i deke koje žele da budu uključene u živote svojih unuka i koji ujedno poštuju ulogu roditelja i ne mešaju se previše imaju najveću šansu za uspeh na tom polju. Bez obzira na to jesu li sa mamine ili tatine strane.