У којим случајевима се наставнику, васпитачу и стручном сараднику може одузети лиценца

1 октобра, 2017

Из Предлога закона о образовању и васпитању
Издавање лиценце наставнику, васпитачу и стручном сараднику
Члан 148.
Лиценца се издаје наставнику, васпитачу и стручном сараднику који има положен
испит за лиценцу.
Суспензија лиценце наставнику, васпитачу и стручном сараднику
Члан 149.
У току важења лиценца може да буде суспендована.
Лиценца се суспендује наставнику, васпитачу и стручном сараднику који:
1) према извештају просветног саветника не остварује образовно-васпитни рад на начин и по поступку којим се омогућава постизање прописаних принципа, циљева и стандарда постигнућа, програма образовања и васпитања и вредновања резултата учења, за кога просветни саветник утврди да није отклонио недостатке у свом раду, ни после датих стручних примедби, предлога и упозорења у писаном облику, на основу чега је два пута негативно оцењен од стране различитих просветних саветника;
2) се према извештају просветног саветника није стручно усавршавао, а просветни саветник у свом извештају утврди да разлози за то нису оправдани.
Установа има обавезу да Министарству достави податке о разлозима за суспензију лиценце наставника, васпитача и стручног сарадника одмах, а најкасније у року од три дана од пријема извештаја из става 2. овог члана.
Наставник, васпитач и стручни сарадник има право да изјави примедбу министру на извештај просветног саветника из става 2. овог члана, у року од осам дана од дана пријема извештаја.
Министар решењем одлучује о суспензији лиценце у року од осам дана од истека рока за подношење примедбе.
Решење министра о суспензији лиценце коначно је у управном поступку.
Суспензија лиценце траје најдуже шест месеци.
Наставнику, васпитачу и стручном сараднику коме је суспендована лиценца из разлога наведених у ставу 2. тачка 1) овог члана, укида се суспензија, уколико најкасније у року од шест месеци од достављања решења министра поново положи испит за лиценцу, а ако га не положи, престаје му радни однос.
Док траје суспензија лиценце наставник и васпитач присуствује настави, односно активностима других наставника и васпитача које му одређује директор, а стручни сарадник раду стручног сарадника у другој установи коју одреди директор.
Наставнику, васпитачу и стручном сараднику коме је суспендована лиценца, на основу става 2. тачка 2) овог члана, укида се суспензија ако у року од шест месеци од суспензије достави доказе о одговарајућем стручном усавршавању.
Наставник, васпитач и стручни сарадник за време трајања суспензије лиценце остварује право на накнаду плате у висини од 65% плате коју је примио за месец који претходи месецу у коме му је суспендована лиценца.
Одузимање лиценце наставнику, васпитачу и стручном сараднику
Члан 150.
Лиценца се одузима наставнику, васпитачу и стручном сараднику:
1) који је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело: насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, примање или давање мита, против полне слободе, правног саобраћаја и човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију;
2) на основу правноснажне судске одлуке којом је утврђена законитост решења о престанку радног односа због повреде забране из чл. 110, 111. и 113. овог закона, односно по истеку рока за судску заштиту;
3) на основу правноснажне судске одлуке којом је утврђена законитост решења о престанку радног односа због повреде забране из члана 112. овог закона учињене други пут, односно по истеку рока за судску заштиту;
4) на основу правноснажне судске одлуке којом је утврђена законитост решења о престанку радног односа због повреде радне обавезе из члана 164. тач.
1)–6) овог закона, односно по истеку рока за судску заштиту;
5) ако одбије вршење спољашњег вредновања рада или стручно-педагошко надзора;
6) коме је суспендована лиценца у складу са чланом 149. овог закона, а стекли су се услови за нову суспензију.
Лиценца се одузима на период од пет година.
Лице коме је одузета лиценца нема право на рад у области образовања и васпитања.
Изузетно, од става 2. овог члана, лице коме је одузета лиценца из разлога прописаних у ставу 1. тачка 1) овог члана нема право на њено поновно издавање нити на рад у установи.
Решење министра о одузимању лиценце коначно је у управном поступку.
Одузета лиценца враћа се Министарству преко установе у којој је лице запослено.
Лице коме је одузета лиценца на период од пет година, по истеку тог рока може да поднесе Министарству захтев за поновно полагање испита за лиценцу.
Лице коме је одузета лиценца на период од пет година стиче право да Министарству поднесе захтев за поновно издавање лиценце, уз достављање доказа о положеном испиту из става 7. овог члана.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


5 коментара на "У којим случајевима се наставнику, васпитачу и стручном сараднику може одузети лиценца

 1. ema каже:

  Savrsen okvir za maltretiranje nepodobnih. U mojoj skoli strucno usavrsavanje ne postoji, 60 %zaposlenih su pripravnici bez licence, neki i vise od 5 godina, pedagog je nesposobna, nekompetentna zena sa laznom diplomom, direktor je slabog intelektualnog formata i profila. Korupcija je nase drugo ime. Posten covek sa stvarnim obrazovanjem i licencom prepusten je gore nabrojanim. Radi se o skoli u najbogatijoj opstini naseg glavnog grada…

  1. E каже:

   ema,opisana situacija ”kod Vas u skoli”ista je u svim skolama,a gde nije morace da ih”usaglase” tj.formiraju kadar po receptu.Ne sme niko da je bolji,svi mora da budu dobri i poslusni.

 2. Božović Vladan каже:

  Još jedno u nizu smeća za ponižavanje i iživljavanja na prosvetnim radnicima. Sva sreća što ovaj sramni zakon nije prošao u skupštini. Za je glasalo je 121, a trebalo je bar 126. Najbolje je ono za eksternu evaluaciju, svi znaju da je u pitanju sprdnja i farsa, osim Šarčevića, koga izgleda niko nije obavestio.

 3. Сизиф каже:

  Да ли је јавна тајна да скоро ниједан директор у Основној школи нема лиценцу за директора,а замислите још и доживотног?Иду кола узбрдо,иду а онда са брда….?Тако је код нас,у заборављеним и забаченим крајевима.

  1. IQ каже:

   Nije javna tajna, vec dobro poznata cinjenica da ni jedan direktor osnovnih i srednjih skola nema polozen ispit za licencu za funkciju direktora. Kao sto nije poznato gde se sprovodi zvanicna obuka i u kojem obimu, za tu poziciju. Ali zato hoce da poruse konkurs za izbor direktora ukoliko nije napisano u uslovima konkursa da kandidat mora imati polozen ispit za licencu ili ce ga poloziti u roku od godinu dana. To rade obicno kada im kandidat nije po volji. Kao sto i za clanove skolskih odbora nema potvrda iz krivicne i poreske evidencije, da nisu kaznjavani ili u postupku kaznjavanja, odnosno u sukobu interesa. Da li treba jos ociglednih primera i studija slucaja u organizaciji srpske prosvete?

Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама