U kojim slučajevima se nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku može oduzeti licenca

1 oktobra, 2017

Iz Predloga zakona o obrazovanju i vaspitanju
Izdavanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku
Član 148.
Licenca se izdaje nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku koji ima položen
ispit za licencu.
Suspenzija licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku
Član 149.
U toku važenja licenca može da bude suspendovana.
Licenca se suspenduje nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku koji:
1) prema izveštaju prosvetnog savetnika ne ostvaruje obrazovno-vaspitni rad na način i po postupku kojim se omogućava postizanje propisanih principa, ciljeva i standarda postignuća, programa obrazovanja i vaspitanja i vrednovanja rezultata učenja, za koga prosvetni savetnik utvrdi da nije otklonio nedostatke u svom radu, ni posle datih stručnih primedbi, predloga i upozorenja u pisanom obliku, na osnovu čega je dva puta negativno ocenjen od strane različitih prosvetnih savetnika;
2) se prema izveštaju prosvetnog savetnika nije stručno usavršavao, a prosvetni savetnik u svom izveštaju utvrdi da razlozi za to nisu opravdani.
Ustanova ima obavezu da Ministarstvu dostavi podatke o razlozima za suspenziju licence nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika odmah, a najkasnije u roku od tri dana od prijema izveštaja iz stava 2. ovog člana.
Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima pravo da izjavi primedbu ministru na izveštaj prosvetnog savetnika iz stava 2. ovog člana, u roku od osam dana od dana prijema izveštaja.
Ministar rešenjem odlučuje o suspenziji licence u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje primedbe.
Rešenje ministra o suspenziji licence konačno je u upravnom postupku.
Suspenzija licence traje najduže šest meseci.
Nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku kome je suspendovana licenca iz razloga navedenih u stavu 2. tačka 1) ovog člana, ukida se suspenzija, ukoliko najkasnije u roku od šest meseci od dostavljanja rešenja ministra ponovo položi ispit za licencu, a ako ga ne položi, prestaje mu radni odnos.
Dok traje suspenzija licence nastavnik i vaspitač prisustvuje nastavi, odnosno aktivnostima drugih nastavnika i vaspitača koje mu određuje direktor, a stručni saradnik radu stručnog saradnika u drugoj ustanovi koju odredi direktor.
Nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku kome je suspendovana licenca, na osnovu stava 2. tačka 2) ovog člana, ukida se suspenzija ako u roku od šest meseci od suspenzije dostavi dokaze o odgovarajućem stručnom usavršavanju.
Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik za vreme trajanja suspenzije licence ostvaruje pravo na naknadu plate u visini od 65% plate koju je primio za mesec koji prethodi mesecu u kome mu je suspendovana licenca.
Oduzimanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku
Član 150.
Licenca se oduzima nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku:
1) koji je pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo: nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, primanje ili davanje mita, protiv polne slobode, pravnog saobraćaja i čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu
krivičnu sankciju;
2) na osnovu pravnosnažne sudske odluke kojom je utvrđena zakonitost rešenja o prestanku radnog odnosa zbog povrede zabrane iz čl. 110, 111. i 113. ovog zakona, odnosno po isteku roka za sudsku zaštitu;
3) na osnovu pravnosnažne sudske odluke kojom je utvrđena zakonitost rešenja o prestanku radnog odnosa zbog povrede zabrane iz člana 112. ovog zakona učinjene drugi put, odnosno po isteku roka za sudsku zaštitu;
4) na osnovu pravnosnažne sudske odluke kojom je utvrđena zakonitost rešenja o prestanku radnog odnosa zbog povrede radne obaveze iz člana 164. tač.
1)–6) ovog zakona, odnosno po isteku roka za sudsku zaštitu;
5) ako odbije vršenje spoljašnjeg vrednovanja rada ili stručno-pedagoško nadzora;
6) kome je suspendovana licenca u skladu sa članom 149. ovog zakona, a stekli su se uslovi za novu suspenziju.
Licenca se oduzima na period od pet godina.
Lice kome je oduzeta licenca nema pravo na rad u oblasti obrazovanja i vaspitanja.
Izuzetno, od stava 2. ovog člana, lice kome je oduzeta licenca iz razloga propisanih u stavu 1. tačka 1) ovog člana nema pravo na njeno ponovno izdavanje niti na rad u ustanovi.
Rešenje ministra o oduzimanju licence konačno je u upravnom postupku.
Oduzeta licenca vraća se Ministarstvu preko ustanove u kojoj je lice zaposleno.
Lice kome je oduzeta licenca na period od pet godina, po isteku tog roka može da podnese Ministarstvu zahtev za ponovno polaganje ispita za licencu.
Lice kome je oduzeta licenca na period od pet godina stiče pravo da Ministarstvu podnese zahtev za ponovno izdavanje licence, uz dostavljanje dokaza o položenom ispitu iz stava 7. ovog člana.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


5 komentara na "U kojim slučajevima se nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku može oduzeti licenca

 1. ema kaže:

  Savrsen okvir za maltretiranje nepodobnih. U mojoj skoli strucno usavrsavanje ne postoji, 60 %zaposlenih su pripravnici bez licence, neki i vise od 5 godina, pedagog je nesposobna, nekompetentna zena sa laznom diplomom, direktor je slabog intelektualnog formata i profila. Korupcija je nase drugo ime. Posten covek sa stvarnim obrazovanjem i licencom prepusten je gore nabrojanim. Radi se o skoli u najbogatijoj opstini naseg glavnog grada…

  1. E kaže:

   ema,opisana situacija ”kod Vas u skoli”ista je u svim skolama,a gde nije morace da ih”usaglase” tj.formiraju kadar po receptu.Ne sme niko da je bolji,svi mora da budu dobri i poslusni.

 2. Božović Vladan kaže:

  Još jedno u nizu smeća za ponižavanje i iživljavanja na prosvetnim radnicima. Sva sreća što ovaj sramni zakon nije prošao u skupštini. Za je glasalo je 121, a trebalo je bar 126. Najbolje je ono za eksternu evaluaciju, svi znaju da je u pitanju sprdnja i farsa, osim Šarčevića, koga izgleda niko nije obavestio.

 3. Sizif kaže:

  Da li je javna tajna da skoro nijedan direktor u Osnovnoj školi nema licencu za direktora,a zamislite još i doživotnog?Idu kola uzbrdo,idu a onda sa brda….?Tako je kod nas,u zaboravljenim i zabačenim krajevima.

  1. IQ kaže:

   Nije javna tajna, vec dobro poznata cinjenica da ni jedan direktor osnovnih i srednjih skola nema polozen ispit za licencu za funkciju direktora. Kao sto nije poznato gde se sprovodi zvanicna obuka i u kojem obimu, za tu poziciju. Ali zato hoce da poruse konkurs za izbor direktora ukoliko nije napisano u uslovima konkursa da kandidat mora imati polozen ispit za licencu ili ce ga poloziti u roku od godinu dana. To rade obicno kada im kandidat nije po volji. Kao sto i za clanove skolskih odbora nema potvrda iz krivicne i poreske evidencije, da nisu kaznjavani ili u postupku kaznjavanja, odnosno u sukobu interesa. Da li treba jos ociglednih primera i studija slucaja u organizaciji srpske prosvete?

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama