Активно учење: Пример часа одржаног кроз хибридну и програмирану наставу

Како осмислити час тако да оспособимо ученике да науче на часу? Да ли је то могуће код неких наставних јединица које у себи садрже доста информација које ученици треба да запамте, доста нових термина? Често ученици такве лекције уче напамет и онда, после извесног времена оне се забораве. Сам такав процес учења траје дуго, ученик се лако умара а стицање трајног знања дискутабилно. Све више чујемо примедбе да су ученици превише оптерећени. Да ли савремени наставни процес има решење за то? Има, и те како! 

По препоруци Министарства просвете да се један час посвети Светом Сави, решила сам да реализујем ту наставну јединицу тако што ћу осмислити баш такав час где ће ученици бити у стању да на часу науче. Стално стручно усавршавање ми је доста помогло у томе. Такође, доста пратим и оно што се дешава у свету и врло радо примењујем сва искуства добре праксе која се могу применити у настави. Не разумем нити ћу икад разумети изговор за дигиталну некомпетенцију поред свих тих обавезних семинара које смо прошли. 

Шта је лакше – прегледати краће провере сваком ученику понаособ или унети једном параметре а да сам програм прегледа и да наставник на основу бодовне табеле само прати постигнуће ученика. Наравно да не говорим о томе да је то једини вид провере, доста провера треба да се раде на класичан начин али зашто не увести чешће провере у виду мини квизова или тестова не кроз сумативно оцењивање него кроз формативно, чисто да и од ученика отклонимо притисак а да их истовремено приволимо да кроз једну здраву компетитивну атмосферу дођу до трајних знања.

Хибридна настава је, заправо, идеална комбинација класичне наставе и онлајн наставе. Веб-алати су идеалан начин за реализовање добре онлајн наставе и доста олакшавају посао наставнику. Хибридна настава покрива све недостатке класичне наставе и све недостатке онлајн наставе. Она је заправо план Б за све непредвиђене ситуације и одличан начин да за што краће време УСПЕШНО реализујете што више различитих активности СА МАЊЕ НАПОРА, а постигнућа ученика су се већа.

Сад оно најбитније – како мотивисати ученике да вас на часу пажљиво слушају и да истовремено што више науче на самом часу, без додатног рада код куће. Да ли је то могуће? Програмирана настава је идеалан начин за то. Шта она подразумева? Наставна јединица се дели на мање целине а после сваке те мање целине следи провера. Конкретно, у овом случају у уводном делу часа рекла сам деци да имамо једно занимљиво предавање о Светом Сави које се састоји из више делова. После сваког дела имамо проверу у виду осмосмерки, укрштеница, асоцијација, питања вишеструког избора, а најуспешнији биће награђени. Осмислила сам им онлајн укрштеницу и онлајн тест где сам програм генерише резултате а ја као администратор могу у сваком моменту да пратим њихово постигнуће.

Предавање можете прелистати овде:

Download (PDF, 1.16MB)

И за крај оно најважније. Да ли су деца научила на часу? Одговорно тврдим да јесу. Можете и сами покушати да примените у својој пракси, не изискује ништа више труда од класичне припреме, у неким сегментима је чак и једноставније а најбитније је да деца воле овакве часове, активно учествују, сарађују и показују задовољство, а знања остају трајна.

И пар практичних савета за крај:

Како мотивисати децу да буду пажљиви и науче на часу?

  • Ако имате велики број ученика, већ претходни час поделите их у три групе или одредите три ученика који наизменично бирају чланове групе. Објасните деци да ћете следећи час радити нешто веома занимљиво и да ће деца имати прилику да се такмиче. Не говорите им о чему се ради, само их поделите у групе.
  • Ако имате мали број ученика нећете их делити у групе него ће се такмичити индивидуално

УВОДНИ ДЕО

  • Час осмислити тако да уврстите што више мањих целина у виду веома кратких предавања између којих се налазе мини квизови, асоцијације и питања.
  • Нагласите ученицима да је ово занимљив час у којем ће имати прилику да се такмиче и да је јако битно да те мања предавања добро слушају јер ће само тако добро урадити квиз или асоцијацију и слично

Имајте у виду да нам је циљ активно учење – учење на часу. Не желимо децу да оптеретимо да им то буде ,,још један предмет у распореду” већ омиљени предмет у ком ће активно учествовати и осетити задовољство у настави. Користите вишеструки избор код градива које је сложеније. Тако ће деца боље запамтити.

Евалуација и самоевалуација

  • ЕВАЛУАЦИЈА – Јако је битно како ученици доживљавају ваш час. Можда некад нисмо тога свесни, можда превидимо неке ствари. Зато је пожељно добити повратну информацију од ученика. Не би било лоше да имате анонимне евалуационе упитнике или једноставно да кажете ученицима да свако за себе  напише да ли му се свидео час и шта би мењали. Објасните им да вам је стало да сви заједно уживате у настави и да су њихови предлози добродошли
  • САМОЕВАЛУАЦИЈА – Имајте у виду да без обзира како осмислили час да увек може боље. Обавезно допишите у припрему коментар уз одређене активности, да ли бисте нешто мењали

Запамтите:

Савремени наставник је водитељ кроз наставни процес (а не енциклопедија), Главни актери су ученици, а идеалан час је задовољство у настави! Ако то постигнете ваш предмет ће бити омиљен код ученика, радо ће га бирати јер их не оптерећује, уче на начин на који деца треба да уче и стварате здраву такмичарску атмосферу, истичући улогу ученика као сарадника наставног процеса (а не пасивног посматрача).

Аутор: Сања Симић де Граф