Da li je dvojka prolazna ili prelazna ocena?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od toga kome ste ga postavili.

Ako ste, primera radi, pitali nekog nastavnika, zapravo bilo koga ko živi u Republici Srpskoj, velika je verovatnoća da će vam reći da je pravilan oblik prolazna ocena jer je to naziv koji koriste.

Međutim, kako objašnjava Violeta Babić, lektor i autor Rečnika srpskog jezika za osnovce koji bi uskoro trebalo da bude u štampi, jedini ispravan oblik je prelazna.

– Kaže se prelazna ocena, ona koja je dovoljna za prelazak u sledeći razred. To je dvojka. A kaže se prolazno vreme (na primer, vreme koje je postigao trkač posle jednog kilometra u trci na 5000 metara).