Da li je hemija samo „dosadan predmet u školi, koji deca ništa ne razumeju“

Hemija ili hem i ja?

Često pitanje koje dobijam od učenika i roditelja je „Šta će meni/njima hemija?“. I svaki put duboko udahnem pre nego što započnem sa odgovaranjem na pitanje… Da li je zaista hemija samo „dosadan predmet u školi, koji ništa ne razumeju“? Zašto se reč hemija povezuje samo sa, na primer, pojmom kućne hemije, ili za nešto za šta znaju da nije zdravo, ali ipak koriste, za predmet u školi…, kada je ceo naš život i život naše planete zasnovan na hemiji i uslovljen hemijom?

Ozbiljna je to nauka.

Prvi susret sa hemijom kao predmetom u školi je u 7. razredu OŠ. Nekada je to možda i bilo okej, međutim, kako se život ubrzao, izgleda da je to ipak kasno za sadašnje generacije dece. Kao što su i psiholozi potvrdili, deca ranije sazrevaju, tako da razumevanje hemije i mogućnost savladavanja gradiva hemije može početi i ranije, pri čemu bi učenici mogli sa lakoćom da „uskoče u hemiju“ kroz razne eksperimente, koje bi nastavnici izvodili na časovima. Da se ne lažemo, učenici baš te eksperimente i najviše vole. Primamljivo, interesantno, budi radoznalost, želju za istraživanjem… rađa svesne i zdrave osobe, a sigurno i buduće naučnike!

S takvim uvodom u hemiju, kroz eksperimente, u 5. i 6. razredu, sa barem jednim časom sedmično, učenici bi dobili MNOGO, sistem obrazovanja bi dobio MNOGO, ovo naše društvo bi dobilo MNOGO…

Iz svog iskustva u radu sa decom – osnovcima i srednjoškolcima – shvatam da oni mnoge pojmove iz svakodnevnog života sa kojima su neposredno ili posredno u kontaktu, ne povezuju sa hemijom, pa im oni, samim tim, nisu ni jasni. A svi ti pojmovi su povezani sa hemijom, koja je u stvari, koren, srž nas samih i naše svakodnevice. Počevši od vode, koju doživljavaju samo kao „Eto, pijemo, da bismo bili živi“, preko namirnica koje konzumiraju da bi „eto, bili živi“ ili pak samo „napunili želudac“, sapuna i drugih preparata koje svakodnevno koriste, odeće,…, pa sve do činjenice da za jedan list papira treba poseći celo drvo. Iza svega stoji hemija. Ozbiljna nauka.

Na žalost, učenicima se sve više, iz godine u godinu, uskraćuje upravo to. Shvatanje, razumevanje esencije njihovog života, zdravog života, punog zadovoljstva, bez stresa… Čudno je (i zastrašujuće) kako posegnu za tzv. hemijom, vrlo lako, bez nekog velikog razmišljanja o posledicama: nije im dobro – uzmu lek, hoće lepo raspoloženje – uzmu alkoholno piće ili već…, hoće da budu „hit“ u društvu – uzmu cigarete… Učenicima želimo da ponudimo više informacija vezanih za hemiju – pravu hemiju, a ne tzv. hemiju, a koje su bitne za njihov život, pogotovo tokom njihovog odrastanja, da im omogućimo da sami dođu do saznanja koliko je bitno znanje hemije za ceo život, ne samo da dobiju ocenu iz predmeta Hemija u školi. Sa nedovoljnim brojem časova hemije u školama, sa nerazumevanjem značaja započinjanja učenja hemije u 5. i 6.razredu i nepravovremenim ispravljanjem tih nedostataka u obrazovnom sistemu, generacije učenika su oštećene.

I da se vratimo na početak, tj. na naslov: Hem i ja… Hem je mali molekul u središtu molekula hemoglobina, proteina koji obavlja izuzetno važan zadatak u organizmu čoveka: prenosi molekule kiseonika putem krvi do svih tkiva i organa, omogućujući im da od molekula nutrijenata unetih hranom proizvedu energiju neophodnu za preživljavanje i sintetisanje svih molekula potrebnih organizmu. Ja vidim vezu. A vi?!

Autor: Vesna M. Mitrović, profesor hemije