Да ли је нула паран или непаран број?

Бројеве могу бити парни и непарни. Парни су они који су дељиви с бројем два, а непарне не можемо поделити на два једнака дела без остатка. Дакле, број је паран, ако му је остатак при целобројном дељењу са бројем 2 једнак нули.

Па, шта је с нулом? Нула је паран број. Јер, ако поделимо нулу са било којим бројем, добићемо нулу без остатка.

А као и сви остали парни бројеви, нула с обе стране има непарне бројеви (-1 и 1). И нула није ни позитиван ни негативан број.