Да ли је ваше дете спремно за школу?

Цео живот детета до поласка у школу, његов телесни развој, развој чула и моторике, развој говора и мишљења, развој појмоваиИ емоција, развој односа са другом децом и другом људима, сва искуства и сви васпитни утицаји којима је оно у том период било изложено, својеврсна су припрема за почетак школовања…

Када родитељи почну озбиљно да размишљају о припреми детета за полазак у први разред, а то се обично дешава неколико месеци пре самог почетка школовања, један велики део припреме је већ завршен.”(Митровић, М, Мама и тата полазе у школу-приручник за родитеље будућих првака, Креативни центар,Београд,2007.)

Овај упитник намењен је искључиво личној процени родитеља о припремљености детета за школу. Питања у оквиру упитника су конструисана искључиво са циљем да вам олакшају размишљање на тему припреме за школу и дају смернице за рад са дететом у том смислу.
Процену зрелости детета треба препустити стручној служби, педагогу или психологу, школе у коју сте или у коју планирате да упишете дете.

Упитник за родитеље:

Знања
Да ли је дете усвојило основне појмове као што су: десно/лево, велико/мало, горе/доле, изпред /иза?
Схвата ли најједноставније случајеве класификације (нпр. ствари које се котрљају и ствари које се не котрљају)
Може ли да сагледа, исприча, крај недовршене једноставне приче?
Да ли може да задржи у сећању изврши најмање три задужења?
Познаје ли, именује ли, већину малих и великих слова азбуке?

Основна животна искуства
Да ли водите дете са собом када идете у пошту, банку, продавницу?
Да ли је дете било у некој од библиотека?
Да ли је било у позоришту, биоскопу, музеју, зооврту и сл?
Да ли му пред спавање (или у неко друго време) редовно читате или причате занимљиве приче или бајке?
Показује ли повећан интерес за неке активности, има ли хоби?
Да ли му увек и колико детаљно одговарате на његова питања у вези са светом који га окружује?

Језички ниво
Именује ли правилно већину предмета који га окружују?
Да ли лако, једноставно, одговара на већину питања одраслих?
Да ли може да објасни чему служе различите ствари (нпр. четка, усисивач, фрижидер…)
Уме ли да објасни положај предмета (на столу,под столом,…)
Да ли је дете у стању да систематично исприча неки догађај који се десио њему или другом?
Да ли јасно и одсечно изговара гласове?
Да ли говори граматички правилно?
Да ли је дете способно да учествује у неком заједничком разговору?

Емоционални ниво
Да ли је дете самостално у раду?
Може ли да буде одвојено од родитеља? Колико дуго?
Може ли без проблема да се преоријентише, прилагоди у случају промене режима дана, навика?
Да ли је дете весело?
Да ли је импулсивно, колико често заплаче без разлога?
Да ли је способно да седи мирно неко време? Колико дуго?

Социјални ниво
Да ли је дете способно да слуша друге и да их не прекида?
Поштује ли ред када то захтева ситуација?
Разуме ли да се оно што се каже у групи којој припада односи и на њега?
Укључује ли се у игру са другом децом?
Разуме ли и поштује ли договорена правила игре?

Физички развој
Да ли је спретно у моторним активностима (трчи, скаче, пење се, игра лоптом, и сл.)?
Дали добро види и чује?
Да ли седи и хода погрбљено или усправљено?
Да ли изгледа одморно и чило?

Визуелне способности
Да ли може да идентификује сличне и различите облике (нпр. да у групи слика лако нађе ону која не припада том скупу)?
Да ли разликује слова и краткте речи (нпр. у-и, зуб-руб)
Може ли да запази одсуство једне слике, ако су најпре показане три слике као серија а затим једна од њих склоњена?
Може ли без ичије помоћи да сложи слику- слагалицу од 15 елемената?
Да ли може да интерпретира слику-формулише главну мисао, пронађе везе?

Аудитивне способности
Да ли римује речи?
Да ли уочава разлику између речи сличних по дужини, а које почињу различитим словима (нпр бог-рог, нос-кос, мог-тог)
Може ли да понови неколико бројева и речи и колико?
Да ли је у стању да преприча неки филм, причу, догађај, сачувавши основну мисао и редослед?

Однос према књигама
Ужива ли у самосталном разгледању књиге или сликовнице?
Тражи ли да му купите неку књигу или сликовницу?
Да ли пажљиво и са задовољством слуша када му читате?
Како се односи према књигама које има? Чува ли их или их жврља, цепа и гужва?
Упитник је преузет из књиге “Школа и породица као партнери”

Аутори:
Марина Павловић, дипл. психолог
Јелица Митровић, дипл. педагог

А ево још неких питања о којима можете да рамислите:
Да ли се Ваше дете самостално облачи, обува и везује пертле?
Да ли самотално једе?
Да ли само спава у кревету?
Да ли ваше дете има неке обавезе у кући и које су то обавезе?
Да ли склања играчке после завршене игре?
Како се понаша у игри са другом децом?
Чега највише воли да се игра?

Извор: vivaverbum.rs