Da li predškolac mora da zna da čita i piše?

Roditelji predškolaca imaju dileme kako se postaviti prema obuci čitanja i pisanja na predškolskom uzrastu. Njih očekuje velika prekretnica te je razumljivo što strepe. Polazak deteta u prvi razred predstavlja završetak potpuno bezbrižnog života i naši mališani dobijaju obaveze. Mi se pitamo da li su im dorasli i kako da ih za njih pripremimo.

Foto: Canva

Čitanje i pisanje ih svakako očekuju u prvom razredu a mnoga deca već u predškolskom sa lakoćom muče ove veštine. Da li će dete na predškolskom uzrastu ovladati čitanjem i pisanjem ili ne zavisi pre svega od individualnih razlika. Neka deca ne pokazuju interesovanje, druga imaju otpore a treća nauče spontano bez posebnog angažovanja. Kako je moguće da će oni sutra sedeti u istoj školskoj klupi?

Deca predškolskog uzrasta počinju da pokazuju interesovanje za različitte oblasti. Oni su intelektualno na nivou simboličkog mišljenja koje je zasnovano na upotrebi predstava i reči. Često postavljaju pitanja kako bi bolje razumeli svet koji ih okružuje. Na ovom uzrastu deca uviđaju odnose između objekata i počinju pravilno da koriste izraze veći, manji, kraći, duži, deblji, tanji. Uočavaju ključne karakteristike i razlike između nekih kategorija. To znači da mogu da pronađu objekat koji se razlikuje od ostalih (leptir drugačijih šara od ostalih) i da obajsne razliku. Bez obzira na individualne razlike deca predškolskog uzrasta bi trebalo da budu na nivou simboličkog mišljenja zato što je ono neophodan preduslov za ovladavanje čitanjem i pisanje. Čitanje i pisanje se zasnivaju na prepoznavanju simbola. Samo dete koje može da uoči po čemu se dve šare na krilima leptira razlikuju može da uoči i po čemu se razlikuju slovo h i k a bez toga nema čitanja i pisanja. Zato deca na ovom uzrastu pokazuju interesovanje za slova. Prepoznaju pojedina slova, npr. prvo slovo svog imena.

Razvoj pismenosti je oslonjen na funkcije i znanja formirane tokom razvoja govora. Ona zahteva potpuno razumevanje jezika i gramatičke strukture. Deca pokazuju interesovanje za slušanje priča koje neko čita i sa lakoćom ih prepričavaju. Analiza i sinteza su u ekspanzivnom razvoju na ovom uzrastu a to znači da deca mogu da podele i sastave rečenice najpre na reči, zatim reči na slogove pa na glasove.

Zapamtite: Deca na predškolskom uzrastu ne moraju da znaju da čitaju i pišu. Potrebno je odrediti nivo jezičkog razvoja deteta kako bi se na vreme uočila potreba za dodatnom stimulacijom. Logoped ne procenjuje jezički nivo deteta samo radi izdavanja potvrde za upis u školu već radi pravljenja individualnog plana stimulacije. Uz adekvatan savet na jednostavan način pomoći ćete svom detetu da spremno dočeka polazak u školu.

Izvor: logopediavramovic.com