Dan planete Zemlje (kako pripremiti i održati čas)

Koleginica iz Niša Bojana Pešić sa svojim đacima obeležila je Dan planete Zemlje. Evo kako je to organizovala.

Deca za spas planete

Na času predmeta Svet oko nas obrađivali smo nastavnu jedinicu Voda kao uslov života. Postavljeni ciljevi i zadaci su da učenici uoče i shvate koliko je voda važna za odvijanje životnih procesa u biljkama, životinjama i ljudima i njihovo održavanje u životu, da prepoznaju različite načine upotrebe vode, načine na koje je ljudi zagađuju, koje su to mere za očuvanje i štednju vode, ali i da se odgovorno odnose prema okruženju.

Foto: Canva

Od nastavnih oblika koristili smo frontalni, individualni i grupni rad, a od metoda: rad na tekstu, verbalnu, interaktivnu i istraživačku. Upotrebili smo hamer, “pecaljke”, magnetna slova, pripremljene zadatke, sličice, bojice, CD (Prilog iz priručnika za svakog učenika), različite flaširane mineralne vode. 

U uvodnom delu časa učenici dobijaju pripremljene zadatke. Tu je i didaktička igra – na stolu se nalaze magnetna slova. Okrenuta su na naličje gde su napisani redni brojevi. Učenici svojom “pecaljkom” treba da upecaju po jedno slovo. Igra traje sve dok osamnaest slova ne okrenemo na lice, to jest ne poređamo brojeve od 10 do 18.

U glavnom delu časa izvodimo ogled “Nevidljivo pismo”. Na papiru pomoću palidrvceta koje je prethodno umočeno u alkoholno sirće ispisujem naslov nastavne jedinice. Podižem papir i pokazujem učenicima pitavši ih da li se vidi šta je napisano. Naravno odgovori su bili odrični.

Zatim sam upalila dve mirišljave svećice i držala papir nad plamenom na određenoj visini. Posle nekog vremena pojavile su se reči Voda kao uslov života. Zalepila sam papir sa nazivom nastavne jedinice na tablu.

Učenici su već podeljeni u grupe. Podsećamo se šta je čiji zadatak (koordinatora, učenika koji je zadužen za materijal, zapisničara i portparola). Učenici koji su zaduženi za materijal donosi hamer sa zadatkom svojoj grupi i dele zaduženja.

Prva grupa

Voda je neophodna svim živim bićima: ljudima, životinjama i biljkama. Bez vode se ne bi mogli održati u životu; biljke bi se osušile i uvenule, životinje bi uginule, a ljudi ne bi mogli da prežive. Bez čega čovek može duže da izdrži – bez hrane ili vode? Šta nikada ne smeju zaboraviti oni koji gaje biljke? Zašto ljudi koji hrane pse lutalice leti im ne nose vodu? Zašto se nekada kaže da je voda najveće bogatstvo? Da li se voda gubi samo kada je čovek bolestan?Kada još? Na koje načine čovek unosi vodu u telo? I biljke i životinje uzimaju vodu jer im je neophodna da bi se održali u životu. Neke biljke životinje žive u vodi i pored nje. Nacrtaj ili zalepi slike.

Napiši poruku zagađivačima umesto biljaka i životinja.

Druga grupa

Voda je ljudima potrebna ne samo za piće već i za svakodnevne aktivnosti. Pre svega, bez vode se ne može zamisliti održavanje lične higijene i čistoće. Zalepi sličice i objasni. Napiši poruku o tome kako bi trebalo štedeti i čuvati vodu.

Treća grupa

Voda može da bude i lekovita. Na svom putu kroz zemljište voda rastvara razne materije i tako menja sastav. Mineralna voda sadrži minerale koji su dragoceni za zdravlje čoveka. Ljudi su oduvek koristili lekovitu moć mineralnih voda tako što su ih pili i kupali se u njima. Kako se zovu mesta u kojima postoje izvori tople i mineralne vode. Ova mesta su u početku bila namenjena lečenju bolesnika, a danas se posećuju i radi odmora, uživanja i rekreacije.

Zalepi sličice i objasni. Napiši poruku.

Četvrta grupa

Ljudi su davno počeli da koriste snagu vode. Na potocima i rekama pravili su vodenice u kojima se mlelo žito. Danas snagu vode koriste pre svega za stvaranje električne energije (struje), bez koje se ne može zamisliti život savremenog čoveka. Vodu koristimo i za prevoz robe i ljudi. To je vodeni saobraćaj. Voda nam omogućava i da uživamo u nekim sportovima i rekreaciji. Znaš li neke zanimljive sportove koje se odvijaju na vodi, pod vodom ili pored nje? Opiši ih. Zalepi sličice i objasni. 

Napišite poruke o vršnjacima o vodenom sportu.

Peta grupa

Iako je voda ljudima dragocena ne čuvaju je. Svakodnevno je zagađuju mnogobrojni zagađivači: fabrike iz kojih se izlivaju opasne hemikalije, brodovi iz kojih curi nafta, ljudi koji u vodu bacaju đubre i gomilaju ga na obalama. Nečista voda može ozbiljno da ugrozi zdravlje ljudi, ali i biljaka i životinja.

Zalepi slike i objasni. Napiši poruku zagađivačima.

Učenici rade od 20-25 minuta. Potom sledi prezentacija grupa, a onda evaluacija časa.

Za domaći zadatak – podela papirića sa zadacima: Kako da vodu štedimo a ne ostanemo žedni (pročitati i naučiti).

Učenici na ovakvom času su uvideli zašto je voda važan uslov za život, saznali kako se iz organizma gubi, a kako nadoknađuje, istraživali su koje biljke i životinje ne mogu da opstanu bez vode, proširili su znanja o važnosti vode za higijenu, otkrivali lekovita svojstva vode, naučili kako se iskorišćava vodena snaga, upoznali se sa neobičnim i zanimljivim sportovima na vodi, ali i razmišljali o tome šta svako može da učini kako bi uštedeo vodu i smanjio njeno zagađenje.

P.S. U januaru 1970. godine američki senator i ekološki aktivista Gejlord Nelson je nacionalnu obuku o životnoj sredini nazvao Dan Zemlje, koji bi se održavao svakog 22. aprila. Dan Zemlje treba sa nas podseća na odgovornost prema planeti na kojoj živimo. 

Autor: Bojana Pešić