Деца – Душко Радовић

ДЕЦА

Благо нама децама
што смо таки мали
па не знамо јоште
да л’ нам штогод фали.deca
Чим почне да фали,
ниси више мали.

Не треба нам новаца,
не треба нам власти.
Нама треба сува леба
и на леба масти.
Благо нама децама
док смо таки чисти,
спреда и одостраг
још увек смо исти.
Чим почне да фали,
ниси више мали.
Душко Радовић