Деликвент или делинквент?

Шта мислите, да ли је исправно рећи деликвент? Да помогнемо, реч је настала од латинског delinquere што значи кривац, преступник, злочинац.


Дакле, каже се делинквент, делинквентан, делинквенција (погрешно је деликвент, деликвенција).

С обзиром на то да се чешће среће овај други, погрешан облик, он се (вероватно због лакшег изговора) толико одомаћио да су га многи прихватили као исправан.

Ипак, ми предлажемо да користити реч делинквент, не будите правописни дели(н)квенти!
🙂