Devojčice imaju manje samopouzdanja od dečaka

Devojčice se osećaju manje inteligentno od dečaka, a od uzrasta od 6 godina, pokazalo je američko istraživanje objavljeno u časopisu Science.

To je zbog seksističkih stavova koji se razvijaju od najranijeg uzrasta, tvrde istraživači sa univerziteta u Njujorku, Ilinoisu i Prinstonu.

Osećaj inferiornosti povezan je s predrasudama kojima je podložno naše moderno društvo, iako se godinama bori protiv nametnutih stereotipa.

Čak 400 dece uzrasta od pet do sedam godina učestvovalo je u ovom istraživanju. U prvom delu, istraživači su deci ispričali priču o ljudima koji su “veoma inteligentni”, a da nisu pomenuli njihov pol. Deca je trebalo da steknu sliku o likovima o kojima su im govorili na osnovu fotografija dva muškarca i dve žene i među njima odaberu one za koje misle da su akteri priče. Ljudi na fotografijama bili su otprilike istih godina i uniformno obučeni. U petoj godini deca su birala lik svog pola. Međutim, u uzrastu od 6 godina, dečaci i devojčice se klade na muškarce.

U drugom delu testa istraživači su tražili od dece da odaberu koju će se igru igrati. Objašnjeno im je da je jedna igra za „veoma, veoma inteligentnu decu“, a druga više za „decu koja ulažu puno truda“.

Kod petogodišnjaka nije bilo razlike u preferencijama devojčica i dečaka. Ipak, već u 6. godini kod devojčica interesovanje za “veoma inteligentne” igre bilo je znatno manje nego kod dečaka.

Takva podela postoji i posle srednje škole, kažu naučnici. Mnoge devojke izbegavaju odlazak na studije za koje se veruje da su namenjene inteligentnijim i sposobnijim đacima.

Odgovornost za ovakve rezultate snosi čitavo naše društvo a biće potrebne još decenije da se takva situacija izmeni te da samopoštovanje i samopouzdanje devojčica bude jednako onom koje imaju dečaci. Sve to, pod uslovom da čitavo društvo uvidi važnost rada na ravnopravnosti polova.