Док чекам(о) решење о 40-часовној радној недељи

Док чекам(о) решење о 40-часовној радној недељи, покушаћу да саставим списак недељних активности једног просечног учитеља, чисто да имам са чим упоредити решење које ћу добити.

Foto: Canva

Часови непосредног рада с ученицима:

 • Српски језик (5 часова)
 • Математика (5 часова)
 • Природаи друштво / СОН (2 часа)
 • Ликовна култура (2 часа)
 • Музичка култура (1 час)
 • Физичко васпитање (3 часа)
 • Од играчке до рачунара – изборни предмет (1 час)
 • Грађанско васпитање – изборни предмет (1 час)

_____________________________________________

Норма: 100% (20 часова)

 • Час одељењског старешине (1 час)
 • Час слободних активности (1 час)
 • Час допунске наставе (1 час)
 • Час додатног рада (1 час)

_____________________________________________

Укупно: 24

Припрема за часове непосредног рада с ученицима:

 • За сваки одржан час пола сата припреме (24:2) – довољно само за писање припреме

_____________________________________________

Укупно: 12

Остале активности:

 • Пријем родитеља (1 час)
 • Дежурство (1 час)
 • Стручно усавршавање (1 час)
 • Рад у тимовима (1 час)

_____________________________________________

Све укупно: 40 часова недељно

Додао бих и следеће активности:

 • Дежурство (још 4 часа у време пандемије; сваког дана пре часова – мерење температуре, дезинфекција; и за време сваког одмора у учионици јер ученици не излазе на двориште – Време наставника за јело и тоалет?)
 • Координатор есДневника / обука наставника (0 динара)
 • Вођење есДневника, администрација, извештаји (1 час)
 • Уредник школског сајта / Израда прилога за школски сајт (писање и фотографисање; обрада фотографија и постављање на страницу школе) / Ажурирање података (1 час)
 • Одељењска и наставничка већа; актив разредне наставе; педагошки колегијум; школски одбор (1 час)
 • Самоевалуација одржаних  часова (24 одржана часа, барем по 5 минута = 2 часа – Надзорници обожавају ово да траже приликом посете, али нигде у решењу није предвиђено време за ову активност!)
 • Израда контролних задатака, наставних листића, наставних материјала (1 час)
 • Прегледање, исправљање и оцењивање контролних задатака, писмених вежби, писмених задатака, домаће лектире (1 час)
 • Анализа иницијалних тестова, контролних и писмених задатака (1 час – И ово воле да траже!)
 • Израда дигиталних наставних материјала (10 часова)
 • Претраживање интернета, проналажење и прилагођавање наставних материјала (5 часова)
 • Постављање дигиталних материјала на Гугл учионицу, Вибер или Фејсбук групе (5 часова)
 • Прегледање радова и домаћих задатака ученика који наставу прате преко РТС-а (1 час)
 • Праћење ТВ часова, ако желите да будете у току с радом ваших „онлајн ученика“ (6 часова)
 • Комуникација с родитељима преко друштвених мрежа; смс поруке, телефонски позиви (1 час)
 • Вођење портфолија наставника (1 час)
 • Вођење портфолија ученика (1 час)
 • Такмичења и припрема ученика за такмичења (1 час)
 • Одлазак на такмичења (о свом трошку, својим возилом, па чекате на исплату путних трошкова месец-два)
 • Одлазак на завршни испит – супервизор / дежурни наставник / прегледач (о свом трошку, својим возилом, па чекате на исплату путних трошкова три-четири месеца)
 • Неформално стручно усавршавање наставника (1 час)
 • Излети, посете (позориште, галерија, изложба…) (1 час)
 • Рад у школским тимовима (Руководилац Тима за самовредновање и вредновање рада школе – област 6: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима; Координатор свих тимова за самовредновање и вредновање рада школе; Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе; Стручни актив за развојно планирање; Стручни актив за развој школског програма; Стручни тим за инклузивно образовање; Руководилац стручног већа наставника разредне наставе; Стручни тим за планирање стручног усавршавања) – Стварно не знам колико је то часова!

Слободно наставите низ, вероватно сам нешто изоставио. Ми смо „оголили“ наше радно време, а сад замислите структуру 40-часовне радне недеље осталих корисника државне благајне, од министара, посланика, запослених у разним агенцијама до физичких радника у јавним предузећима који зарађују колико и просветни радници (или више).

И за крај, ако некоме још није јасно, посао наставника не завршава се у школи (у оних 4-5 сати који тако болно боду очи свакоме ко не ради у школи). Наставници раде сваки дан, целе године. Не престају да мисле о школи ни на годишњем одмору. Гледају ТВ програм, читају књиге и стручну литературу, прате сајтове и блогове колега да би нешто искористили и применили у настави. Својим парама купују средства за рад јер им савест тако налаже.

Није посао просветних радника најтежи на свету, али нема много занимања у којима су људи толико посвећени послу, а толико мало плаћени.

Извор: teachroland.wordpress.com