Докторант или докторанд?

Ова именица, које означава особу која припрема докторат, потиче од речи doctorandus (суфикс -анд потиче од латинског герундива, који значи радњу која треба да се изврши).

Облици као што су докторант, магистрант итд. јављају се под утицајем именица са групом -нт на крају, која је део латинског наставка који означава вршиоца радње (матурант, дебитант, емигрант и сл.).

Онај који припрема докторат назива се докторанд, а не докторант. Исто важи и за именицу магистранд.

Генитив множине гласи докторанада, а не докторанта.

Извор: Писменица