Ja sam učiteljica i ovo je moje iskustvo sa inkluzijom

17 februara, 2022

Svakom detetu je neophodno dati vremena da iskaže svoj potencijal. S tim u skladu, potrebno je prenositi znanje na adekvatan način, koji odgovara učeniku. Često se kao izgovor za neuspeh u primeni individualizovanog pristupa koristi neopremljenost škole. Iako se čini da savremena tehnologija ima primat, vidljivo je da ljudski pristup, znanje i posvećenost ipak vode.

Primena inkluzivnog obrazovanja predstavlja veliki izazov i ne posmatra se samo na nivou nastavnog procesa. Potrebno je da obezbedi potpunu uključenost učenika u život škole u cilju obezbeđivanja optimalnog razvoja i njegove pune socijalizacije.

U radu sa učenicima je potrebno poći od toga da sva deca imaju određene individualne potrebe, a razlike se uočavaju u načinu njihovog zadovoljavanja. Ali, učenici sa smetnjama u razvoju zahtevaju adekvatnu podršku i pomoć kako bi se te potrebe zadovoljile.

Pročitajte i: Primer realizacije inkluzivne nastave

Na osnovu iskustva u radu sa učenicima koji pripadaju grupi IOP 2, smatram da je najvažniji zahtev da se najpre dobro upozna učenik i priroda njegovih smetnji, i to pre početka same nastave. Saradnja sa roditeljima treba da bude na visokom nivou, a podrazumeva i način ophođenja roditelja prema problemu deteta i definiciju njihovih očekivanja. Posmatranjem učenika, kroz određeni vremenski period, treba uočiti i zabeležiti specifičnosti u ponašanju, radu i navikama. Fokusirati se na unapređenje kompetencije koja je u zastoju, odnosno odrediti cilj samog rada i šta se može i želi postići.

U radu se podrazumeva ispunjavanje potrebnih obrazaca za realizaciju samog programa. Na osnovu posmatranja će pedagoški profil učenika biti konkretizovan i jasno definisan. Podrazumeva potrebe za podrškom u okviru oblasti: učenje i kako uči, socijalne veštine, komunikacijske veštine, samostalnost i briga o sebi i uticaj spoljašnjeg okruženja na učenje. Kada se konkretizuju koraci u Planu aktivnosti, staviti akcenat na ishod, odnosno promenu koja se očekuje na osnovu zadate aktivnosti. Ne zanemariti način njene realizacije. Verujem da zvuči zahtevno, pogotovo ako se prvi put susrećete sa ovakvim načinom rada, ali zahtev „korak po korakˮ zaista daje rezultate. Doslednost i stvaranje rutine u svemu igra ključnu ulogu, kako kod učenika, tako i kod učitelja.

Važno je da učitelj planira radnu nedelju (mesec, polugodište) u saradnji sa PP službom, Timom za inkluzivno obrazovanje, asistentom i roditeljima i da se toga pridržava. Metode i način rada je preporučljivo menjati na početku, u tom periodu procene. Smatram da velike i osetne promene u radu ne treba praviti jer mogu izazvati kontra efekat. Dakle, na početku ćete imati dosta zahtevne zadatke i veliko angažovanje, ali kada definišete načine funkcionisanja učenika dobijete kapljice napretka, nemojte odustajati. Budite dosledni i istrajni.

Priprema i organizacija nastave je sačinjena od elemenata koji čine oblici, metode i uslovi izvođenja, a inkluzivna nastava podrazumeva da se fokus stavi na onoga ko uči. Iz tog razloga, priprema i upoznavanje ostalih učenika i roditelja sa načinom i uslovima organizacije i izvođenja nastave koja je usmerena ka uvažavanju različitosti među učenicima, je ključna.

Materijale za rad je dobro osmišljavati i praviti nakon perioda procene učenikovih mogućnosti i potreba. Možete koristiti registrator u kome će se nalaziti materijali za rad,  sa materijalima koji nisu bili u funkciji, a korišćeni u periodu procene. Na taj način imate kompletniju sliku o samom učeniku. Važno je da materijali za rad budu redovno postavljeni na stolu učenika, u zavisnosti od časa. Odredite kada u toku dana, časa radite sa učenikom i neka to postane rutina. Pravila ponašanja za vreme časa, odmora, moraju biti jasno definisana, kako ne bi bilo „praznog hodaˮ. Inkluzija je naš odnos prema različitosti, pokazuje koliko smo zaista spremni da rastemo, učimo i podržavamo jedni druge. To je stav koji je potrebno negovati u nama samima, na času, u školi. Učenici će steći iskustva posmatrajući, slušajući, učeći od nas.

Cilj je da obrazovanje bude kvalitetno, pristupačno svakom detetu, budite profesionalac, podrška, pokretač. Zaista, inkluzija nije bauk, to je više od obrazovanja, to je priprema za život u svetu u kome ima mesta za sve.

Autor: Sanela Drača, master učitelj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama