Kako da steknete radne navike i kako da se ponašate dok ih primenjujete

(…)
Moj savet pametnim mladim ljudima je – treba da stičete znanje i da vežbate radne navike.
Znanje se uči iz knjiga i od iskusnih ljudi, a sa interneta se dobijaju korisne informacije, koje su nam potrebne za primenu našeg stečenog znanja. To znači, da savetujem mladim ljudima da čitaju knjige : književnost, filosofiju, istoriju i umetnost, jer se tako, godinama radeći na sebi, penjemo na visoko brdo znanja i više vidimo nego oni što su, usled lenjosti duha, ostali u podnožju našeg brda.
O vežbanju radnih navika, disciplini koja mora svakodnevno da se uvežbava dok ne postane sastavni deo našeg karaktera, zašta su nam potrebe godine predanog rada, posvećenosti i upornosti da istrajemo na izabranom putu, progovoriću na osnovu praktičnih primera, jer svako teoretisanje je suvišno, nepotrebno i odvlači nas sa naše osnovne teme.
Na radne navike gledajte kao na stečenu veštinu koja će vam pomoći da uspete u svojim namerama, koja će vam olakšati borbu za vaše ideje, koja će vam koristiti u životu kao što vojniku koristi obuka da sve izdrži u borbi i da savlada neprijatelja, pobedi i odbrani životne principe kojima teži.
U cilju preglednijeg davanja saveta kako da steknete radne navike i kako da se ponašate dok ih primenjujete, taksativno ću nabrojati neke moje predloge :
 
 

Radujte se svakom novom danu, jer dobijate novu životnu priliku za ostvarivanje vaših ideja,
 
Naučite da vas ispunjavaju male stvari, ali stremite velikim delima,
Nikada ne idite protiv sebe, naučite da slušate svoj unutrašnji glas,
Nemojte da narušite mir vaše duše,
Ništa vam nije teško da uradite, jer stalno učite,
 
Rad je stvorio pračoveka,
 
Nije važno ko je uradio, važno je da je urađeno,
 
Prljavim poslom ne možete isprljati čistu dušu,
 
Nema glupog posla, postoji samo glup izgovor,
 
Posao koji je dosadan, pretvorite u razonodu,
 
Uživajte u trenutku koji prolazi,
 
Budite skromni, tada ste veliki,
 
Budite štedljivi, tada ste bogati,
 
Nemojte da uzimate, jer gubite,
 
Podarite svima, jer dobijate,
 
Niste važni vi, nego zajednica,
 
Čovek nije u središtu sveta, nego Bog,
 
Nemojte nikoga da mrzite, ne kvarite sebe,
 
Prezir je higijenska mera,
 
Tvrdoglavost je okov duše,
 
Strpljenjem do spoznaje,
 
Branite druge od sebe,
 
Sloboda je uvek za onoga koji drugačije misli,
 
Sloboda nema cenu,
 
Pokažite slobodno svoja osećanja,
 
Ne žalite za propuštenim, okrenite se mogućem,
 
Borba životu daje smisao,
 
Ljubav darujte ljudima,
 
Biće je uvek isto, samo se mi menjamo,
 
Život nema reprizu
 
 
Dobro o svemu razmislite.
I izaberite svoj put.
 
Autor: Branko Dragaš