Како сачинити план школског састава?

Једноставно речено: план је кратка скица одговора на тему – садржаја. Морамо јасно ставити на папир о чему ћемо тачно писати. Састављање оваквог плана знатно олакшава писање састава. Како то учинити?
Након добијања теме, узмите папир и на њега ставите прве мисли које вам падну на памет у везу теме. Одредите централну идеју која ће чинити окосницу рада. Уколико је нпр. тема: „Једна страница мог дневника“ , постоји низ тема о којим се може писати. Изабрао си нпр. путовање – ученичку екскурзију. Одреди неколико подтема које ће чинити пасусе твог састава :

Увод : – Шта за тебе представља путовање?
Волиш ли да путујеш?

Разрада – Свака подтема чини један пасус, њега „увлачиш“ за један цм док увод разраду и закључак „увлачиш“ за по један цм.
– Кроз која места си прошао током пута до главног одредишта?
– Најинтересантнији догађај или призор током пута до циља.
– Долазак на одредиште.
– Посета музеју.
– Посета ЗОО врту ( наравно наводите места која сте посетили )
– Посета значајној цркви, споменику.
– Слободно време и како сте га провели.
– Најзабавнији део пута.
– Да ли је било нечега што сматраш поучним.

Закључак : -Повратак кући.
– Твоје импресије ( утисци са пута)
– Како си се осећао када си стигао кући.
Напомена у вези закључка : Закључак мора бити ефектан, мора имати логичку везу са претходно написаним, то може бити некакакав предлог за следећу дестинацију, некаква порука, нешто што си уочио, видео, запазио, а изазвало је у теби асоцијацију на неку другу конкретну појаву у твом животу ( нпр. у музеју су схватио да је рат страшан, да је живот тежак, да су људа свуда слични итд. )
Увек користи примере да поткрепиш или илуструјеш сваку од тачака коју описујеш.

Извор: recimaorecima.wordpress.com