Како се каже – претходни или предходни?

Још један пример у коме се одвија гласовна промена једначење сугласника по звучности је и овај. Граматика, а сходно њој и правопис промену преласка звучних сугласника у безвучне познаје као једначење сугласника по звучности. Ова гласовна промена подразумева да звучни сугласници, међу којима је и сугласник Д, прелазе у своје звучне парњаке у одређеним ситуацијама. Звучни парњак сугласника Д је безвучни сугласник Т.

Један од случајева када се одвија гласовна промена коју граматика српског језика назива једначење сугласника по звучности јесте и овај, када се звучни сугласник Д нађе испред гласа Х. Тада се звучно Д обезвучује, те прелази у безвучни сугласник Т.

Када смо објаснили која гласовна промена се одвија у примеру претходни или предходни, сасвим је јасно да је одговор на питање како се каже правилно, односно како се пише правилно претходни или предходни : једино исправно је написати преТходни.

Примери које смо припремили за вас ће вам сигурно појаснити и ову језичку недоумицу:

Претходни директор је увео много промена у њихово предузеће.

Каква је била твоја претходна школа?

Реците нам какво сте претходно радно искуство имали?

Кад ме неко пита каква сам искуства имао на претходном послу, увек пожелим да ме то нису ни питали.

Да ли верујете у теорију да смо сви имали претходни живот или не?

Извор:  saznajlako.com