Како се трогодишњаку постављају основе за будући успех у школовању

Да математика није пуко сабирање и учење напамет уверићете се у Школи математике 2плус2, која посебном методологијом упознаје децу са првим математичким искуствима, учећи их да сагледају математику из лепшег угла, да је користе у свакодневним животним ситуацијама и заволе још пре поласка у школу. А онда, у школске клупе улазе са позитивним ставом према математици.
По чему је Школа математике 2плус2 другачија од других?
– Ученицима помажемо да владају математиком, а не да је уче напамет. Потреба за креативним решењима изазова са којима се суочава савремени свет и са којима ће се суочавати у будућности, наговештава да ће се потражња за креативним особама наставити и даље увећавати. Развој критичког мишљења, уз метакогнитивне вештине и самовођено учење, потребни су због захтева за радном снагом која критички мисли, може да резонује на флексибилан и креативан начин. Самосталност и независност у раду развиће она деца која су подстицана да мисле самостално, код којих се грешке третирају као један од начина да се нешто научи, као нормалан део процеса учења. Зато је потребно фокусирати се на вештине као што су критичко размишљање, логичко разумевање, ситуациони проблеми. А есенцијални састојак ових вештина је математика.

Зашто је битан индивидуални приступ раду, али истовремено и рад у групи?
– Идеална школа је индивидуално усмерена и заснована је на две претпоставке: прва је претпоставка да немају сви људи иста интересовања и способности, тако да не уче сви на исти начин, а друга претпоставка полази од уверења да, с обзиром на количину знања којима влада савремено друштво, нема човека који би могао да научи све што треба, па би било логично да се такви захтеви не постављају пред младе генерације. У нашој школи учимо их вештинама трагања и постављања питања. Ученицима развијамо жељу да знају више и буду самоусмерени.
Истовремено, не смемо заборавити на тимски рад. За дете је важно да научи да може бити вођа, али и следбеник. Зато ми негујемо индивидуални приступ раду у малим групама које броје до 5, односно до 7 ученика. Ово су оптимални услови у којима наставник може да се посвети сваком детету, а да деца раде у тиму.
Да ли постоји период када је најбоље да деца почну да уче математику?
На развој интелекта највише можемо утицати у најранијем периоду одрастања, и то до 7. године. Тада се развија до 75% можданих синапси, а остатак углавном до 12. године. После тога, развија се само један одсто можданих синапси до краја живота. С обзиром на то да су број синапси и интелектуалне способности у тесној вези, у овом периоду живота најбитније је максимално искоришћење дететових природних потенцијала. Управо ово је разлог зашто смо највише фокусирани на рад са децом узраста од 3 до 10 година.
Колико је деци раног узраста, пре поласка у школу блиска математика?
Истраживања указују да би деца могла да разумеју основе рачунања и једноставну физику пре навршене прве године. Неуронски кругови за математику и логику спремни су за „сејање семена“ већ у том узрасту. Неки су показали да деца могу да уче једноставну математику много раније него што им је мозак спреман за апстрактно. Велика је ствар ако деца могу да раде и само део онога за шта се чини да имају способности. Зато, родитељи који истражују те могућности, својој деци старости већ од 3 године постављају основе за каснији дугорочни успех у школовању.
Даровита деца и деца са високим коефицијентом интелигенције неретко наилазе на неразумевање код васпитача и наставника, јер их доживљавају као презахтевну и напорну у свакодневном раду. А најважнији за развој талената јесте управо најранији процес образовања.
Наш најмлађи ђак још нема навршене 3 године. Деца у овом узрасту уче играјући се, а са њима раде обучени предавачи.
Зашто је важно учење кроз игру за најмлађе полазнике Ваше школе?
Почетна тачка у дечијем учењу треба да буде оно што деца могу да ураде, а не оно што не могу. Зато су игра и разговор главни начини на које деца уче. Учење и игра нису некомпатибилни. Учење се најбоље одвија када су деца ангажована у игри и уживају. Игриво учење, а не упорно вежбање и само вежбање, ангажује и мотивише децу на начин који побољшава развојне резултате и доживотно учење. Уколико желимо да припремимо интелигентне, креативне мислиоце са развијеним социјалним вештинама за глобално радно окружење сутрашњице, морамо вратити игру на њену легитимну позицију у животу деце.
Колику улогу има окружење, а у којој мери утиче таленат када је у питању математика?
Наслеђе нам омогућава између 30% и 60% веза у мозгу, а преосталих 40% до 70% настаје као последица утицаја окружења. Дакле, таленат је бескористан уколико окружење није подстицајно. Сва истраживања показују да логичко размишљање и брзо решавање проблема може да се вежба и да мозак може да оствари одређено „стање форме“ попут осталих органа. Ово се најбоље подстиче логичким задацима, креативним размишљањем и применом математике у свакодневним животним ситуацијама.
Школа математике 2плус2 је интернационална школа која постоји од 2010. године, од када је отворено преко 70 школа у Европи. У Београду је Школа почела са радом на Коларцу 2016. године и данас има близу 300 ученика узраста од 3 до 19 година. Настава се изводи на српском, енглеском и руском језику. Школа 2плус2 је Центар специјализован за учење математике кроз ваннаставне часове за основце, средњошколце, као и децу у узрасту вртића.