Како смо од “не знам” дошли до “нзм” и како да деца одмалена уче да пишу и говоре правилно

Волимо да верујемо да је српски језик, са свим падежима и гласовним променама један од најтежих на свету. И заиста, има много оних који прођу кроз читаво школовање, заврше високе школе, па опет праве грешке у говору и писању. А језичка култура је нешто што морамо да негујемо и то од првих дана школе. Ако деца разумеју да је важно како ће се изражавати, да није свеједно да ли ће написати “незнам”, “нзм” или “не знам”, онда смо пола посла урадили. Остаје да им пружимо шансу да уче на забаван и сликовит начин, користећи квалитетне материјале за вежбање.

Ево неколико предлога.

Језичке школице (1-4)

Збирке радних листова из језика и књижевности које ученицима помажу да читањем различитих текстова и решавањем задатака овладају вештином коришћења различитих стратегија у освајању нових знања из језика и тумачењу слојева текста. Задаци различитих нивоа тежине намењени су увежбавању и провери читалачких способности, односно разумевању прочитаног. Захтевима се испитују ученикова знања и умећа из читања, граматике и писања.

Збирке су конципиране тако да сваки ученик може да напредује, али и да се враћа тежим задацима, већ према интересовањима и могућностима у одређеном тренутку.

Контролне вежбе српски језик (1-4)

Контролне вежбе из српског језика намењене су ученицима од првог до четвртог разреда и служе за проверу знања и вештина у областима – језик, читање с разумевањем и писање. Збирке за сваки разред се састоје од два дела. Први део сваке збирке садржи контролне вежбе (за групу А и групу Б). Други део збирке садржи: табеле са описом знања и вештина који се испитују у одређеној вежби, решења задатака, предложен начин бодовања сваког задатка, као и предложен број бодова потребних за одређену оцену.

Нове контролне вежбе за први и други разред

Контролне вежбе из српског језика за први и други разред основне школе усклађене су с новим наставним плановима и програмима за ова два разреда.

Ове контролне вежбе су намењене провери знања и вештина у областима књижевност, језик и језичка култура. Вежбе омогућују наставницима да провере колико су ученици савладали одређено градиво, ученицима да провере своје знање, а родитељима – да прате напредак детета.

Осим за проверу знања, Контролне вежбе из српског језика за други разред могу се користити и за вежбање на часовима у школи и за рад код куће.

Пример контролног задатка за други разред, по новом плану и програму:

Download (PDF, 461KB)

Збирка садржи 12 контролних вежби за групу А и 12 контролних вежби за групу Б. Вежбе су груписане у тематске целине, са задацима различитих типова.

Ког год “савезника” да одаберете у борби против језичке некултуре, знајте да је лични пример и начин на који се говори у кући и школи најважнији за дете.