КАСНО ПРОГОВАРАЊЕ: Разлози да се неодложно потражи стручна помоћ логопеда

6 децембра, 2016

Разлози да се неодложно потражи стручна помоћ логопеда:
Уколико дете не разуме једноставне говорне налоге до 18. месеца (нпр. не разуме налог да таши рукама или маше у знак поздрава: па-па, не реагује на: „покажи нос!”, или, „дај ми ауто!”);
Ако не остварује заједничку пажњу у трајању од неколико секунди;
Уколико не проговори до друге године и у речнику још увек има свега неколико речи;
Ако говорни исказ детета око 30. месеца не садржи просту реченицу: нпр. „дај лутку!”, „миша једе.”…);
Ако је говор око треће потпуно неразумљив;

Ретки су случајеви “проговарања преко ноћи!!!

 
Такође, родитеље би требало да наведе на размишљање да је детету неодложно потребна помоћ, и да дете ипак не може само да превазиђе одређени проблем и у следећим случајевима:
Уколико се ради о успореном развоју говорно-језичких структура: речник оскудан,
Разумевање значења речи се спорије развија; вишесложне речи тешко изговара,
Скраћује речи замењујући гласове и слогове; ако је реченица кратка за календарски узраст детета; тешко усваја упитне, одричне, а нарочито одрично-упитне реченице;
Говор у целини тешко разумљив и не изговара велики број гласова; тешко усваја речи које представљају апстрактне појмове;

Уколико су у синтакси детета на узрасту између три и четири године удружени:
– неразликовање рода, тешко усвајање множине, некоришћење времена (прошло, садашње и будуће); заменице усваја знатно касније, а придеве, прилоге, предлоге и везнике уопште не користи; ако је падежни облик неодговарајући;
– непостојање глаголске копуле у именском и прилошком предикату и непостојање помоћног глагола у сложеним глаголским облицима;

Веома је важно да родитељи детета које има неразвијен говор у право време добију савет стручњака-логопеда, јер се правовременим логопедским третманом, када је пластичност можданих функција највећа (између друге и пете године), може постићи највећи учинак. Потребно је да се родитељи са дететом јаве логопеду, који ће ваљаном проценом установити ниво комуникативних способности и говорно-језичког развоја детета. Дакле, овој деци је преко потребна правовремена стручна подршка.

Спонтаним развојем ова деца нису у стању да овладају сложеним језичким структурама.

Извор:logoped.org.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама