Koмпетенције за небулозе!

„Повећање ефикасности васпитно-образовног рада са ученицима захтева да се циљеви образовања и оспособљавања наставника исказују очекиваним компетенцијама, јер од компетенција наставника директно зависи да ли ће и у којој мери ученици развијати неопходне компетенције за живот у савременом друштву. (…) При томе, основу за грађење општег и професионалног образовања наставника представљају следеће способности: знање, деловање, вредновање, комуницирање и међусобно разумевање. То значи да наставници морају да развијају вишедимензионалне компетенције – способности самоорганизације, делотворности, кооперације, споразумевања, решавања проблема и интегралног приступа. То показује да компетентност наставника није само индивидуалног, већ и интерперсоналног и tablaсоцијалног карактера, што је посебно значајно за васпитно-образовни рад. (…) Имајући у виду ову вишедимензионалност, наставници треба да развијају способности и вештине које у новије време добијају на значају: вештине комуницирања, управљање знањима и искуствима ученика, стваралачко педагошко вођење, сарадња у раду у групи, умешност тимског рада, уз неопходне компјутерске и техничке вештине и оспособљеност за коришћење средстава масовних комуникација.“
https://zelenaucionica.com/kompetencije-nastavnika-u-savremenom-obrazovanju/
Што би у мом родном селу Ракинцу рекли: још само да нам набију рогове и ставе јарам, па да будемо комплетирани цакум-пакум, са свим оним што сада већ имамо (мртво море писанија, контроле, разне, захтеви, разни, и са разних страна, итд.)!
Шта значи КОМПЕТЕНЦИЈА?
» компетенција • женски род Надлежност, меродавност; способност (или позваност) судије за суђење или оцењивање; поље рада (или подручје) неког надлештва…
Шта значи НЕБУЛОЗА?
» небулоза • женски род Магловитост, нејасноћа, замагљеност (лат.)“
Не мислим ја како су они који пишу овакве текстове о компетенцијама наставника, те сви они који овакве тезе убацују у званичне документе – злонамерни, напротив, свакако су њихова размишљања у смеру побољшања, у раду наставника, у раду школа, у ефектима наставног рада, побољшања на начине на које то они виде… Али, нажалост, добре намере нас не ослобађају обавезе да мало дубље зађемо у реално стање у наставној пракси, у овом случају – у реални положај наставника у тзв. образовно-васпитном процесу, јер свако размишљање КАКО БИ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ, без увида у реално стање: само долази као чардак ни на небу ни на земљи, или, што би се скоро-па-стручно рекло: као небулоза. (више…)