Комплексни поступак учења читања и писања – када га једном усвоје, учитељи га не напуштају

 

Шта је учење почетног читања и писања по комплексном поступку?

Početno čitanje (a, m, i, t, o, s, e, š, j, u, r)

Početno čitanje i razumevanje pročitanog

Materijali za početno čitanje i pisanje

Почетно читање и разумевање прочитаног

Maтеријали за почетно читање и писање

Početno čitanje i razumevanje pročitanog

Usvajanje štampanih slova i iščitavanje – kako pravilno podučavati …

Čitanje i pisanje naučenih slova (provera znanja i prezentacija …

Čitanje sa razumevanjem pročitanog ( I razred)

Kompleksni postupak učenja čitanja i pisanja – kada ga jednom …

Реч је о поступку који је, сада већ давних, шездесетих година прошлог века, поникао у пракси, а затим је и теоријски потврђен. Овим поступком уважава се потреба савременог ученика да учи брзо и да се што пре описмени и оспособи за самостално и ефикасно укључивање у сазнајни процес. Од монографског и групног поступка у обради слова разликује се највише по томе што се слова не обрађују појединачно или групно, већ у непосредном контакту са свим словима. Користећи их у разним свакодневним активностима, деца их индивидуално усвајају, свако сопственим темпом и редом.

Зачетник комплексног поступка је учитељица Јелена Миоч, чији је методички приручник до данашњег дана, по нашем мишљењу, непревазиђен. Зато смо се трудиле да приликом организације уџбеника следимо емпиријским путем доказана, методичка упутства, како би настава била организована на савремен, неуобичајен, ненаметљив и духовит начин.

Из чега се састоји уџбенички комплет?

Уџбенички комплет се састоји од четири уџбеника који су у потпуности усклађени с Планом наставе и учења за први разред:

Шта све деца знају – чија је сврха припрема за почетно читање и писање;

Чудна ми чуда – прва збирка једноставних и кратких текстова чија је садржина у потпуној корелацији с текстовима и задацима из књиге Пишем, пишем, јер се у настави користе паралелно;

Пишем, пишем – радна свеска за почетно писање;

Причам ти причу – друга збирка текстова која садржи све препоручене књижевне текстове, као и упутства за обраду свих предвиђених језичко-граматичких садржаја.

Свих 180 часова пажљиво је осмишљено, а сваки час организован је у потпуности. Посебно бисмо истакле то да су сви часови који се паралелно реализују у уџбеницима Чудна ми чуда и Пишем, пишем урађени тематски, што учитељу пружа могућност за међупредметну повезаност и за развој компетенција код ученика. У уџбенику Причам ти причу настављена је тематска повезаност тако да учитељи током целе школске године и на свим часовима могу да комбинују савремене методе рада, реализујући међупредметну повезаност.

Промоција уџбеника за предмет Српски језик по комплексном поступку биће одржана у четвртак, 28. 3. 2019, у 18.30 h у згради Креативног центра, Градиштанска 8, Београд.

Том приликом моћи ћете да погледате целокупну понуду уџбеника Креативног центра, а ауторке Зорица Нобл и Зорица Вукајловић упознаће вас и са свим изменама које смо припремили за овај предмет по новом програму наставе и учења за 2018/2019. годину.

У чему је предност/значај такве врсте учења читања и писања?

Као највећа предност истиче се ефикасност. Ученици за кратко време науче да читају, што значајно олакшава рад како ученицима тако и учитељима, и то не само у настави матерњег језика него и у осталим наставним предметима. Учитељ „не одржава наставу“ у досадашњем смислу и „не обрађује градиво“. Уместо тога, он организује различите занимљиве активности у којима учествују сви ученици, без обзира на то колике су разлике у знању. Од осталих предности истакле бисмо: коришћење претходних знања ученика, висок степен индивидуализације, диференцијацију задатака и напредовање ученика у почетном описмењавању према сопственом темпу, постизање знатно вишег нивоа у брзини и техници читања, као и разумевању прочитаног, подстицање и развијање креативности у усменом и писменом изражавању.

Како реагују учитељи, а како деца?

Иако се често бојажљиво упуштају у авантуру и неизвесност коју носи нешто што никада раније нису пробали, када једном то ураде, учитељи овај поступак готово никад не напуштају. Рад по комплексном поступку подстиче учитеље на активнији однос према организацији и извођењу наставе и мотивише их на истраживање и стално проналажење нових и креативнијих модела. Ученици, наравно, лакше и опуштеније прихватају овакав облик рада јер је у дечјој природи неустрашивост и жеља за авантуром, а све што је ново узбудљиво је и изазовно. Ученицима се пружа могућност да напредују према сопственим способностима, те не осећају притисак да нешто не раде како треба. Изабране теме су разноврсне и блиске савременим првацима, те их је лако мотивисати на изражавање мишљења и изношење личних ставова.

Аутори: Зорица Нобл и Зорица Вукајловић

„Комплексна метода обезбеђује одличне резултате и квалитетно савладавање читања и писања.
Мењају се улоге наставника и ученика. На наставнику је само да организује бројне активности за све
ученике, уважавајући разлике њиховог претходног знања. Ученици су ангажовани током целог часа, а задаци
које раде усклађени су с њиховим знањем. Ученици су такође укључени у креирање наставе, јер имају
потребу за активношћу, што их додатно мотивише и позитивно утиче на развијање њихове самосталности. Слова
се усвајају целовито, а целокупна атмосфера у учионици подређена је овој настави. Простор је посебно
осмишљен. Користи се и много других дидактичких материјала.”

Учитељице Ивана Глумац и Гордана Бакић, ОШ „Свети Сава“, Београд