Креће реформа општег средњег образовања, попуњавање упитника до 15. маја

Министарство просвете, науке и технолошког развоја отпочело је увођења промена у оквиру општег средњег образовања – гимназија, са циљем унапређивања овог значајног сегмента образовања.

За спровођење реформи неопходна је помоћ наставника и стручних сарадника који ће своје сугестије давати кроз попуњавање упитника.”Испитивање ставова наставника и стручних сарадника о квалитету, ефикасности и релевантности гимназијског образовања од посебног је значаја приликом спровођења реформских праваца, стога ће се све неопходне информације добијати директно од гимназија кроз попуњавање упитника”, наводи се у саопштењу Министарства.

Упитник се налази на порталу eprosveta.rs на линку упитник за запослене у гимназијама. Корисничко име и лозинку за приступ добија свака гимназија, а за обраду упитника формирана је база која ће омогућити анализу и доношење закључака о ставовима наставника и стручних сарадника гимназија на националном нивоу.
Резултати ће се користити у процесу израде смерница за развој општег средњег образовања. Такође, добијени резултати на нивоу сваке школе могу се користити за процесе унапређивања квалитета наставе, самовредновања и планирања стручног усавршавања.

Рок за попуњавање упитника истиче 15. маја 2017. године.

Извор: Танјуг