Математика – наставни листићи (II разред)

Oдређивање непознатог броја, половина, отворене  линије, писање двоцифрених бројева у облику збира…
[gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/deljenje-dvocifrenog-br11.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/deljivost-2-i-51.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/izlom-lin.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/izlom-lin-prav-kvadr-mnoz.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/merenje-vremena.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/mere-za-vreme.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/nep-cin-delj-i-del.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/nepoz-cinilac.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/nepoz-deljenik-1.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/nepoz-dell-grupni-rad.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/nepoznati-cinil-delj-i-dell.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/pisanje-dvocifrenih-br-u-obliku-zbira.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/polovina.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/polovina-5.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/toliko-puta-manji-i-za-toliko-manji-br.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/zapisivanje-polovine-znak.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/za-toliko-veci-i-toliko-puta-veci1.pdf“]

Погледајте и задаци са две операције  дељење  множење

Извор: draganauciteljica.wordpress.com