Matematika za školarce – kako im razmrdati vijuge?

Značaj matematike, njenog ranog usvajanja kroz igru i svakodnevni život, ide mnogo dalje od razumevanja računskih operacija ili od toga da dete ostvari dobar rezultat na kontrolnom iz matematike.

Da li ste znali da reč “matematika” za Grke zapravo znači “učenje”, a na hebrejskom, koren ove reči je “razmišljanje”?

Matematika razvija sposobnost kritičkog mišljenja i logičkog razmišljanja. A veština učenja je danas mnogo važnija od znanja jer se informacije kao takve lako mogu pronaći na internetu.

Foto: Pixabay

Upravo se zbog toga često kaže da “nepismeni” 21. veka nisu oni koji ne znaju da čitaju i pišu, jer takvih gotovo i da nema, već oni koji ne umeju da uče i kritički razmišljaju.

Dakle, ako pomognete svom detetu da stvori solidne osnove u oblasti matematike, vi ćete mu zapravo postaviti temelje za razvoj veštine postavljanja hipoteza, analize podataka, prepoznavanja obrazaca, zaključivanja, rešavanja problema.

Matematika se, dakle, kroz igru i zabavu uči od najranijih dana. A kad dođe vreme za školu, ako ste postavili dobar temelj, vašem detetu će matematika biti izazov i želeće da uči mnogo više od onoga što je predviđeno nastavnim planom i programom.

S druge strane, ako dete matematiku ne drži “u malom prstu” onda će mu dodatni materijali za rad značiti da poboljša svoje znanje, a samim tim i razvije sposobnosti o kojima govorimo.

U zavisnosti od toga da li vaše dete u matematici ide u korak sa vršnjacima ili je neki korak ispred njim, ovo su neki od materijala namenjeni deci od 7 do 11 godina, birajte one dodatne materijale za rad koji će najbolje odgovarati njegovom nivou znanja.

Matematičke stepenice (od 1. do 4. razreda)

Osnovna namena ovih zbirki jeste da dete napreduje onim tempom koji odgovara njegovim mogućnostima, interesovanjima i motivaciji.

Na početku zbirke dati su opšti nivoi postignuća, a na početku svake oblasti nivoi postignuća koji se odnose na tu oblast. To su kratki opisi znanja i umeća koja bi dete trebalo da usvoji i razvije u određenoj matematičkoj oblasti. Ovi opisi su osnovni alat koji vam je potreban da kao učitelj ili kao roditelj pametno planirate i postepeno, bez pritisaka, provedete dete kroz gradivo matematike. Videćete da nivoi u stvari pokazuju kako se određeno matematičko znanje postepeno razvija i usložnjava i šta dete treba da uradi da bi zakoračilo jedan stepenik više.

Matematičke avanture (od 1. do 4. razreda)

Avanture su namenjene naprednim matematičarima, đacima od 1. do 4. razreda koja iz matematike mogu da napreduju brže i više od svojih vršnjaka.

Zadaci u knjizi su zanimljivi, nestandardni i problemskog su karaktera. Deca se stavljaju u različite problemske situacije koje treba razrešiti. Samostalno dolaženje do ideje o rešavanju zadatka i naslućivanje rešenja razvijaju stvaralačke potencijale dece, kao i intuiciju neophodnu za matematičke probleme. Kratka zbunjenost na početku rada motiviše dete da potraži u čemu je problem u zadatku, a onda rešenje blesne izazivajući aha-efekat. Ovo donosi radost i želju da se ide dalje. Dete tada počinje da liči na matematičara istraživača.

Zabavna tablica množenja

Ko bi pomislio da učenje tablice množenja može da bude zabavno?

Ova knjiga sadrži mnoštvo aktivnosti koje će deci pomoći da savladaju tablicu množenja. Naučiće je tako što će rešavati zadatke na raznim zanimljivim mestima, na primer u laboratoriji, cirkusu, na aerodromu, u svemiru, u srednjovekovnom zamku, na Divljem zapadu. U knjizi se nalazi i strana s tablicama množenja brojevima od 1 do 12. Na kraju knjige data su rešenja, pa deca mogu proveriti da li su dobro rešila zadatke.

Matematika (sa prozorčićima za devetogodišnjake)

Matematika ne služi samo za rešavanje zadataka u udžbenicima. Koristimo je i u svakodnevnom životu na različite načine. Pomoću nje možemo nešto da izbrojimo, da izmerimo i da nađemo rešenja za razne probleme. A možemo i dobro da se zabavimo. Ova knjiga namenjena je deci starijoj od 9 godina, a od ostalih se razlikuje po tome što ima prozorčiće ispod kojih se kriju rešenja zadataka. Obično su prozorčići rezervisani za najmlađe, ali uzbuđenje koje dete oseća kad treba da otvori i zaviri unutra nije rezervisano samo za dvogodišnjake, već i za one mnogo starije.