Мeша Селимовић: Ни за једну животну стазу не постоји водич…

foot prints„Ни за једну животну стазу не постоји водич, свака је неиспитана, непоновљива, зато је у животу авантура правило, а не изузетак, јер је путовање кроз неиспитане предјеле, које нико послије нас не може поновити, све се стазе потиру, увијек наново се ствара нова конфигурација, увијек се указује други пејзаж, друга клима, за сваког посебно. Зато морам да будем свој властити водич, први и посљедњи путник на путу којим само ја могу проћи. Лако ћу погазити опасне бујице не газећи ни до чланака или ћу се удавити у смијешном поточићу, као нико. Али не могу да чекам, не могу да стојим, и све ћу видјети тек кад се деси.“

 
М.Селимовић