Mножење бројевима од 1 до 10. Множжење бројем 7 за даровите

Mножење бројевима од 1 до 10. Множжење бројем 7 за даровите
Материјал је намењен ученицима другог разреда основне школе.
Погледајте и

Цртање правоугаоника и квадрата

Задаци са две операције – провера

Множење до 10 – текстуални задаци

Download (DOCX, 193KB)

Download (DOC, 171KB)

Download (DOC, 194KB)

Download (DOC, 1.54MB)

Download (DOC, 177KB)

Download (DOC, 1.85MB)

Download (DOC, 2.59MB)

Download (DOC, 2.49MB)

Download (DOC, 1.9MB)

Download (DOC, 160KB)

Download (DOC, 455KB)

Download (DOC, 359KB)


Аутор Ђурђица Стојковић
Извор: ispeciparecideci.wordpress.com