Nacionalni prosvetni savet: Defektolozi da dobiju status stručnih saradnika

5 februara, 2021

Nacionalni prosvetni savet (NPS) predložio je danas da se realizuju Izmene i dopune Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, kako bi defektolozi u predškolskim ustanovama dobili status stručnog saradnika.

NPS predlaže i formiranje Radne grupe koja bi analizirala i dala predloge po pitanju ranog prepoznavanja prevencije i pravovremene podrške deci sa smetnjama, te onoj iz osetljivih grupa u predškolskim ustanovama.

Kako navode u saopštenju, u redovnim vršnjačkim vaspitnim grupama od 2010. godine prisutan je sve veći broj dece sa smetnjama u razvoju, a logopedi ne mogu da odgovore svim potrebama te dece.

Navode da defektolog poseduje i znanja iz oblasti metodika i pristupa prilagođavanja vaspitno-obrazovnih sadržaja, prilagođavanja sredine i korišćenja novih tehnologija u podršci deci sa smetnjama i teškoćama u vrtićima.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije: Priznati status defektolozima

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije podržala je danas inicijativu Društve defektologa Srbije kojom se traži da se kroz izmene Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju prizna status stručnog saradnika svim obrazovnim profilima defektologa u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Društvo je predložilo i formiranje Radne grupe koja bi analizirala i dala predloge u vezi sa ranim prepoznavanjem, prevencijom i pravovremenom podrškom deci sa smetnjama i deci iz osetljivih grupa u predškolskoj ustanovi i predložila Ministarstvu prosvete realan, efikasan i sistemski održiv model pružanja podrške deci sa ravojnim smetnjama i njihovim porodicama.

U saopštenju se navodi da savremeni principi inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja podrazumevaju uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u redovne vaspitne grupe u predškolskoj ustanovi i da prema želji roditelja mogu da pohađaju redovne ili razvojne vaspitne grupe.

Dodaje se da Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju prepoznaje defektologe različitih profila, vaspitača u razvojnoj grupi, koji pruža podršku samo deci upisanoj u razvojnu grupu.

Navodi se da je od 2010. prisutan sve veći broj dece sa smetnjama u razvoju u redovnim grupama i da je potreba defektolog u ulozi stručnog saradnika.

Izvor: FoNet, Tanjug

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


2 komentara na "Nacionalni prosvetni savet: Defektolozi da dobiju status stručnih saradnika

  1. Nataša Milojević kaže:

    Nije toliko važno koje ste struke (psiholog, pedagog, defektolog..) da biste pružili doprinos za pružanje podrške u okviru inkluzivnog obrazovanja, a koja mora da vodi kvalitetnoj uključenosti dece iz osetljivih grupa uključujući i decu sa smetnjama u razvoju u vršnjačke grupe. Morate da se edukujute o pristupu i načinu pružanja podrške. Uostalom vaspitačice, učiteljice, nastavnici imaju pedagoške kompetencije potrebne za rad sa svom decom. Stručnjaci treba da im pomognu u timskom radu na planiranju i pružanju dodatne podrške za decu kojoj je potrebna, tamo gde se učenje, pored porodice, odvija a to je vršnjačka grupa, odeljenje. Specijalne škole, odnosno defektolozi zaposleni u tim školama, već dugi niz godina pružaju podršku u okviru redovnih vrtića deci sa smetnjama. Međutim, realizacija te vrste podrške u većini slučajeva (može se govoriti o pravilu) ne poštuje Pravilnik o kriterijumima i standardima pružanja dodatne podrške u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u vaspitnoj grupi, odnosno drugoj školi i porodici (“sl. glasnik rs”, br. 70/2018) (inače pravilnik postoji još od 2012. godine i menjao se). Deca se izdvajaju iz grupa i sa njima radi samo individualno a izostaje doprinos planiranju podrške za uključivanje i aktivno učestvovanje detata u aktivnostima u vrtićkoj grupi. Kroz skoro svakodnevnu komunikaciju sa porodicama dece sa smetnjama, dugogodišnji rad sa decom sa smetnjama i njihovim porodicama, pružanje podrške deci sa smetnjama u redovnim vrtićima i školama odgovorno tvrdim da defektološka struka mora ozbiljno da se edukuje i da radi na promeni stavova da bi ta profesija na pravi način mogla i umela da dopriese unapređivanju inkluzivnog obrazovanja. Između ostalog da poradi na veštinama timskog rada u okviru koga se ukrštaju različite kompetencije svih koji podržavaju dete (uključujući i roditelje) kako bi se planirala i realizovala podrška za njegovo napredovanje i učestvovanje u vaspitno-obrazovnom procesu.

  2. Caca kaže:

    Nama u Novom Sadu trebaju razvojne grupe. Ok, neka bude određeni broj njih u ulozi stručnih saradnika ali razvojne grupe su ono što je neminovno. Pored toga, pod hitno ostvariti saradnju sa dečjom bolnicom jer deca koja su na lelenju nisu obuhvaćena predškolskim programom-nedopustivo u tolikom gradu u 21.veku.

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama