Најбоље технике учења за постизање већег знања

Најбоље технике учења за постизање већег знања : Бројне су стратегије уз чију помоћс е може унапредити учење, али у овом чланку ћемо се бавити најбољим начинима учења које можеш практиковати, чији је циљ да научиш боље и више. !.
download
Подвлачење текстова. Пожељно је прво исчитати материју која је пред нама, разлучити шта је суштински важно и наменити различите боје различитим деловима текста. После подвлачења и читања треба обновити градиво, посебну пажњу поклањајући подвученом, истакнутом.
2. Имати сопствене белешке. Некима је далеко лакше да науче када имају текст који је написан сопственим речима. Док ишчитавате лекцију можете извлачити најбитније тезе које ћете касније исчитати и тако лакше усвојити градиво.
3. Евиденција о учењу. Помаже при учењу прецизних података као што су датуми, описи, бројеви или термини. Ова метода подразумева одвајање картица на којима ће подаци бити исписани, а читајуци неколико пута са њих ћете лаксе запамтити.
4. Браинсторминг: Техника која је повољна за рад у групи. Деца се окупе и на смену дискутују о различитим идејама, износе ставове и деле знања и мишљења, уносе нове теме и елементе и помажу се међусобно разјашњавајући сумње.

5 техника успешног учења за децу:

 
Показало се да је изузетно важно детету обезбедити адекватан простор за учење, дакле – да му буду обезбеђена све потребна средсва, да се створи радна атмосфера без дистракција и буке, да је удобност и расвета одговарајућа.
1. У дечју рутину треба постепено уводити читалашке и друге навике, које ће им помоћи да се постепено адаптирају и да буду спремна за школске обавезе и задатке. То се може постићи планом дана који ће укључивати време одвојено за учење, читање и израду задатака.
2. Указати им да је значајно записивати, хватати белешке и служити се њима касније.
3. Неопходно је објаснити детету да се не учи само за тест већ да је пожељно да свакодневно обнавља градиво научено на часу. Треба детету предочити да ће тако лакше да научи, да ће избећи нагомилавање градива.
4. Подстицати дете да са стране издваја непознате речи и да касније самостално открива њихово значење уз помоћ речника. Када савлада нове речи и склопи их у прочитани текст, дете ће боље разумети целину написаног и створити навику да убудуће ради исто. Такође, ова метода утиче на богаћење речника малишана.
5. Сматра се продуктивнијим чешће учење и понављање, па је боље поделити целину на мање сегменте, а учење на више етапа. На пример, уместо сата континуираног рада, преполовите детету задатак и дајте му по пола сата за савладавање по једне половине.
 
Приредила: Татјана Зотовић