Naša su deca pokradena za ono najvažnije

Teško mi je da osetim oduševljenje otvaranjem nacionalnog muzeja nakon 15 godina. Za tih 15 godina odgajila sam troje dece uzrasta 9, 12 i 16, i tih njihovih 9, 12 i 16 se poklopilo sa ovih 15 nefunkcionalnih godina Narodnog muzeja. To znači da je moje šesnaestogodišnje dete zajedno sa celom svojom generacijom proživelo osnovno školovanje u prestonici bez mogućnosti da poseti nacionalni muzej.
Ta deca su pokradena i ova kultura je pokradena za te godine.

Naše nerazumevanje značaja kategorije vremena skupo će nas koštati.
Naše dede i babe su poštovali vreme. Znali su koliko je jabuci potrebno da uzri, detetu da poraste, drvnoj građi da se osuši, siru da sazri, kući da se pokrije. Zato su oni iza sebe ostavili ono što mi nismo sposobni da održavamo. Uspeh je gotovo uvek vezan za kategoriju vremena: pretrčao si toliko metara za toliko minuta, postigao si gol u tom minutu, diplomirao si u roku, ispalio si protivgradnu na vreme, primljen si u hitnu baš kad je trebalo, upoznao si ženu svog života u ranoj mladosti. Sve drugo, sve posle, sve kasnije je polovično.
Monja Milinković Jović