Ne čekajte čudo! ODVEDITE dete logopedu

Mnogi važni trenuci znaju da prođu u čekanju da se desi čudo. Kada je govorno-jezički razvoj u pitanju, logopedi teže da ne veruju u čuda, već u kontinuirani i intenzivni rad. Najdobronamerniji savet koji možete dobiti kada primetite bilo kakvo kašnjenje u progovaranju i razvoju govora i jezika, je da se odmah obratite logopedu.

Različiti nivoi razvoja sluha, govora i jezika vezuju se za određeni period, takozvani kritični period. Iz tog razloga, od presudne važnosti je savesno pratiti razvoj deteta. Ma koliko nam bilo teško da priznamo da dete u nečemu zaostaje u odnosu na svoju braću ili sestre, ili pak vršnjake, od ključnog je značaja na vreme se obratiti za pomoć. Naime, ukoliko se ti kritični periodi propuste, imajte na umu da su teško nadoknadivi. Iz tog razloga, kao roditelji, budite savesni u praćenju normi razvoja predviđenih za uzrast, a u isto vreme, obratite pažnju na načine na koje treba stimulisati dete.

Ispravna dijagnostika i rani početak tretmana u slučaju da postoji kašnjenje govora, među presudnim su faktorima za pravilan razvoj govora kod deteta. Razlozi za kašnjenje govora mogu biti brojni (na primer, mogu biti biološke ili psihološke prirode, ali i posledica neadekvatne stimulacije i nedovoljno bogatog iskustva deteta). Nekada, međutim, neki razlozi nisu dovoljno vidljivi i obelodane se tek kasnije tokom tretmana. Iz tog razloga, važno je da dete prati budno oko stručnjaka koji će znati da roditeljima skrene pažnju.

Logopedski tretman podrazumeva intenzivnu stimulaciju govorom uz pomoć različitih vrsta aktivnosti. U zavisnosti od toga šta su potrebe deteta, njegovi afiniteti, motivacije i kooperativnosti, uvode se različite vrste zajedničkih aktivnosti kroz koje logoped i dete zajedno rade ka tome da se govor „probudi“. Logoped radi na ranoj govornoj stimulaciji, na javljanju i razvoju govora, na bogaćenju rečnika, na njihovoj funkcionalnoj upotrebi, na razumevanju govora i na mnogim drugim aspektima govorno-jezičkog razvoja. S obzirom da su govor i mišljenje u sprezi, rad logopeda često prevazilazi granice onoga što se definiše kao isključivo razvoj govora, već radi na opštem osposobljavanju deteta za raznovrsne životne situacije.

Govor nije nešto što se javlja izolovano od iskustva koje ima dete. Iz tog razloga, logopedski tretman podrazumeva i pružanje različitih iskustava koja su detetu neophodna da bi počelo da koristi govor. Često, da bi se pojačala efektivnost logopedskih tretmana, u rad se uključuje multidisciplinarni tim, odnosno reedukator psihomotorike, psiholog i lekari koji prate različite medicinske aspekte koji su u direktnoj sprezi sa govorom.

U rad sa detetom, neizostavno su uključeni roditelji. Od velike važnosti je da oni prate rad logopeda sa detetom, da pažljivo slušaju sugestije i budu spremni da i sami unesu promene u svoje ponašanje, funkcionisanje, odnose. Nekada je teško prihvatiti svoju grešku i pomisliti na to da deo naše krivice stoji u osnovi problema deteta. Iz tog razloga, često je u rad uključen i psiholog koji vodi roditelje kroz taj proces promene. Vrlo je važno da kao roditelji preuzmete odgovornost koja vam pripada i da budete koterapeuti u procesu rada sa detetom.

Od vaše spremnosti da tražite pomoć zavisi da li će je dete na vreme dobiti, a onda i- da li će se pravilno razvijati.

Nemojte verovati kada vam kažu da ste došli prerano. Posetite logopeda što ranije.

Izvor: logoped-drcabarkapa.com